Naar homepage
Applaudisserende diverse groep i Stock 1496377921

Nomineer excellente inzet voor het terugdringen van verplichte zorg

Publicatiedatum

Op 13 juni reikt de coalitie Voorkomen verplichte zorg twee awards uit aan mensen die zich succesvol inzetten voor het terugdringen van verplichte zorg. Wil jij iemand nomineren? Dat kan vanaf vandaag tot 6 mei. De Bewogen Deuren Award is voor een team of organisatie. De Johannes van Duurenprijs is voor een verpleegkundige.

Waarom een award?

Verplichte zorg in welke vorm dan ook schuurt met waar wij als hulp- en dienstverleners voor staan. Laat staan wat het effect is voor iemand die het opgelegd krijgt. Ook voor naasten, familie en geliefden heeft dit veel impact. Probeer je voor te stellen hoe dit voelt. Machteloos? Beangstigend? Woest? Hoe het werkelijk voelt zullen velen van ons gelukkig nooit weten. En dat gunnen wij iedereen. Daarom zet de coalitie Voorkomen verplichte zorg zich op verschillende manieren in om verplichte zorg te voorkomen. Onder andere door het uitreiken van twee awards voor het terugdringen van verplichte zorg. De awards worden uitgereikt tijdens het Congres Voorkomen van verplichte zorg op 13 juni 2024.

Icoon coalitie voorkomen verplichte zorg1

Bewogen Deuren Award

De Bewogen Deuren Award is voor een team of organisatie die zich inzet voor het voorkomen en verminderen van verplichte zorg. De prijs heeft als doel aandacht te blijven houden voor de beweging naar nul eenzame insluitingen en het reduceren van verplichte zorg in bredere zin. Het is een aanmoedigingsprijs voor een organisatie of team dat hier aantoonbaar stappen in heeft gezet.

GGz Breburg, initiator van de award, zet zich vanaf 2008 in om het aantal separaties sterk te verminderen. Om de beweging naar nul insluitingen zichtbaar te maken, werd samen met de cliëntenraad het kunstproject ‘Bewogen Deuren’ gestart. De overbodig geworden separeerdeuren gingen eruit en werden gebruikt als canvas. Medewerkers en cliënten kwamen samen om hun mening of verhaal over separeren eigenhandig op de deuren te zandstralen. De bewerkte deuren zijn in één groot kunstwerk samengebracht op locatie Jan Wierhof in Tilburg.

Bewogen Deuren Award

kunstwerk op locatie Jan Wierhof in Tilburg

Johannes van Duurenprijs

De Johannes van Duurenprijs is voor een verpleegkundige die zich op vernieuwende wijze inzet voor het voorkomen en verminderen van verplichte zorg. De Johannes van Duurenprijs is in 2007 ingesteld door het Nederlands Instituut voor Psychiatrische Verpleegkunde. De prijs is vernoemd naar Johannes van Duuren, geboren in Nijmegen op 25 juli 1804. Als ‘opziener’ van het ‘dolhuis’ in Nijmegen introduceerde hij een nieuwe, menslievende benadering van de zorg voor psychiatrische patiënten. Hiervoor ontving hij in 1842 een Koninklijke onderscheiding. Doel van de prijs is om ggz-verpleegkundigen te stimuleren een concrete bijdrage te leveren aan het voorkomen én verminderen van verplichte zorg.

Johannes van Duurenprijs

Johannes van Duurenprijs

Jurering, selectiecriteria en nomineren

De jury voor deze prijzen bestaat uit deskundigen en betrokkenen uit de praktijk: verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, psychiaters en cliënten- en familievertegenwoordigers. Zij kijken onder meer naar de behaalde resultaten en de betekenis die de inzet van het team/organisatie of de verpleegkundige heeft voor cliënten en naasten.

De jury bestaat uit:

  • Jan Boogaarts, Directeur Bureau de Mat
  • Barbara Stringer, Coördinator centrum voor consultatie en expertise (CCE) en winnaar Johannes van Duurenprijs in 2009
  • Sandra Vos, Geneesheer directeur GGZ Westelijk Noord-Brabant en winnaar Bewogen Deuren Award in 2022
  • Mirjam van Dootingh, familie-ervaringsdeskundige GGZ InGeest
  • Irene Weltens, directeur behandeling GGz Breburg
  • Yolande Voskes, Universitair docent Amsterdam UMC en senior onderzoeker GGz Breburg en winnaar Johannes van Duurenprijs in 2017
  • Shuna Vanner, verpleegkundig specialist GGZ bij GGZ Noord Holland Noord
  • Laura van Goor, psychiater en bestuurder zorg Antes
  • Peter Pierik, ervaringsdeskundige Mediant en lid van de werkgroep dwang en drang van Mind
  • Jerzy Koopmans, verpleegkundig specialist GGZ bij GGNet en winnaar van de Bewogen Deuren Prijs 2023.

Ken jij een team/organisatie of verpleegkundige die je wilt nomineren? Meld deze dan vóór 6 mei aan.