Naar homepage
leefstijl

Staatssecretaris van Ooijen teleurgesteld over ontmanteling preventiebeleid

Publicatiedatum

Op donderdag 16 mei was het commissiedebat leefstijlpreventie met staatsecretaris van Ooijen (VWS, preventie en jeugd). Hij nam in het debat uitgebreid de ruimte om zijn teleurstelling uit te spreken over diverse besparingen op gebied van preventiebeleid uit dit akkoord.

Debat tegelijk met hoofdlijnenakkoord

Als voorbereiding op het debat schreven wij een brief met daarin voor ons belangrijke punten. Het gloednieuwe ‘onderhandelaarsakkoord’ van PVV, NSC, VVD en BBB haalt deze brief in. Uit de financiële bijlage blijkt dat er fors wordt bezuinigd op preventie. 

De staatssecretaris nam ruim de tijd zijn teleurstelling daarover in het debat te uiten. We volgden het debat. De belangrijkste punten uit de brief en het debat vatten we hier samen. 


De kamerbrief in één minuut uitgelegd

De belangrijkste boodschap in de brief: preventie is te vaak niet structureel gefinancierd. En bestaande financiering staat onder druk.

We schreven de inbreng voor dit debat samen met Verslavingskunde Nederland, het Nederlands Instituut voor Psychologen, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Stichting Positieve Leefstijl. 

Ingehaald door het nieuwe kabinet? 

Eén van de hoofdpunten voor de briefschrijvers: preventie wordt te vaak niet structureel gefinancierd. Het bekend geworden onderhandelingsakkoord lijkt dit probleem vooral te verergeren. In de woorden van de staatssecretaris: “Aanvankelijk toen ik in het akkoord las dat de partijen preventie een belangrijkere rol willen geven, dacht ik: dat klinkt positief. Maar bij het lezen van de financiële bijlage brak mijn klomp.” Net als de staatssecretaris zijn we bezorgd over deze afspraken. We zijn warm voorvechter van het versterken van mentale gezondheid. 

"bij het lezen van de financiële bijlage brak mijn klomp”
230 miljoen incidentele financiering vervalt
300 miljoen minder voor publieke gezondheid
638 miljoen bezuiniging op specifieke uitkeringen
1 miljard korting op subsidies

Overige onderwerpen

In het debat kwamen specifieke leefstijlgebieden aan de orde. De bestrijding van overgewicht bijvoorbeeld, waar teleurstelling over het niet verlagen van BTW op groente en fruit merkbaar was. Ook de worsteling die gemeenten hebben bij het weren van fastfoodbedrijven kwam aan bod. Enkele Kamerleden beklaagden zich erover dat er voor tabak nog steeds geen vergunningenstelsel is, de staatssecretaris wil dat pas later invoeren. Het werd duidelijk dat accijnsverhogingen voor tabak waarschijnlijk ook niet ingevoerd worden, waardoor de doelstellingen van een rookvrije generatie op het spel staan.

Vervolg en toezeggingen

Er is een tweeminutendebat aangevraagd door Kamerlid Krul (CDA). Dat betekent dat er later nog moties over dit onderwerp worden ingediend.

De demissionair staatssecretaris heeft, met de komst van een nieuw kabinet, relatief weinig tijd om beleid bij te sturen. Hij stuurt de Tweede Kamer nog informatie toe, bijvoorbeeld over Health in all Policies en over pijlers voor een gezonde leefomgeving.

We volgen het vervolg van dit traject met veel interesse.