Naar homepage
vrouw met tablet bij medijnrekken in apotheek

Zorgpartijen roepen op haast te maken met betere uitwisseling gezondheidsgegevens

Publicatiedatum

Maak haast met betere en snellere uitwisseling van gezondheid- en medicatiegegevens van patiënten, zeker in acute zorgsituaties. Die oproep doen Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) samen met de Nederlandse ggz en zestien andere zorgpartijen aan de leden van de Vaste Kamercommissie van VWS voor het debat over acute zorg op woensdag 3 april. De oproep vanuit het zorgveld is niet nieuw, maar de komst van belangrijke aanpassingen in wetgeving laat op zich wachten.

Patiënten moeten in spoedsituaties kunnen rekenen op adequate zorgverlening op basis van actuele gezondheidsgegevens. Een complete en veilige overdracht van gezondheidsgegevens voorkomt medische fouten en draagt bij aan kwaliteit en continuïteit van zorg en aan kwaliteit van leven van mensen.

De ondertekenaars van de brief vragen zich daarom onder andere af wat de voortgang is van het Wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens voor spoedeisende zorg (Wogs) dat in de zomer van 2023 in consultatie ging. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat medische gegevens makkelijker op te vragen zijn als iemand spoedeisende zorg nodig heeft.

Toestemming voor gegevensuitwisseling bij spoed en medicatieoverdracht

In de brief aan de Kamer herhalen de partijen het pleidooi voor een geen-bezwaar systeem voor uitwisseling van medische gegevens tussen zorgprofessionals. Op dit moment werkt het systeem nog andersom: patiënten moeten expliciet toestemming geven om hun medische gegevens met zorgprofessionals te delen

De Kamer heeft zich in het verleden al uitgesproken voor een verandering van dit systeem. De verschillende zorgorganisaties zijn benieuwd hoe het staat met de voortgang van de uitvoering van deze moties.

De brief van Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is mede ondertekend door Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse ggz, NVZA, KNMG, FMS, LHV, InEen, NHG, V&VN, KNMP, ZN, NFU, ZKN, GGD GHOR Nederland, FNT en RSO Nederland.