Naar homepage
Gegevensuitwisseling

Zorgpartijen vragen politieke steun uitvoeringsakkoord Gegevensuitwisseling

Publicatiedatum

Op dinsdag 6 februari verwierp de Tweede Kamer een motie die zorgt dat het geld voor het uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling snel beschikbaar komt. De motie kreeg steun van SP, GL+PvdA, PvdD, DENK, VOLT, D66 en SGP, wat met een totaal van 50 zetels geen meerderheid opleverde. Het zijn met name de politieke partijen die over de informatie nadenken (VVD, PVV, NSC en BBB) die de motie hebben weggestemd.

Het is daarmee gelukkig nog niet gezegd dat de 1 miljard euro aan gereserveerde middelen niet beschikbaar wordt gesteld. Maar de motie had daarbij wel geholpen. Zorgpartijen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben het geld nodig voor een landelijk dekkend netwerk, voor het verbeteren van gegevensuitwisseling in de zorg én voor het verminderen van administratieve lasten.

Digitalisering: noodzaak

Digitalisering in de zorg is cruciaal om de zorg toegankelijk, van hoge kwaliteit en betaalbaar te houden. Dit is essentieel om de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden. Bovendien levert digitalisering grote voordelen op voor patiënten en zorgmedewerkers. Bijvoorbeeld omdat patiënten eenvoudiger thuis zorg kunnen ontvangen of omdat medewerkers eenvoudiger het digitale dossier kunnen bijwerken. Zo zijn ze minder tijd kwijt aan administratieve rompslomp met overtypen van dossiers en opzoeken van informatie. Ook verkleint dit de kans op fouten in de informatieoverdracht en wordt hiermee de kwaliteit van zorg verbeterd.

Uitvoeringsakkoord

Met dat doel voor ogen hebben de brancheorganisaties in het Integraal Zorgakkoord (IZA) op 22 januari samen met het ministerie van VWS bindende afspraken gemaakt die zorgen dat zorgbreed en in afstemming met het sociaal domein gegevens veiliger en sneller uitgewisseld kunnen worden. De zorgpartijen willen het komende jaar grote slagen maken om met het uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling de basis op orde te brengen. Dit gaat specifiek om het realiseren van een landelijk dekkend netwerk (LDN), generieke functies en eenheid van taal.

VWS-begroting 2024

De Nederlandse ggz, ActiZ, InEen, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), ZorgthuisNL en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vragen de Tweede Kamer om deze aanpak op basis van de uitvoeringsplannen te steunen en de gereserveerde middelen (1 miljard euro) hiervoor vrij te maken.