Naar homepage

Mental Health First Aid

MHFA richt zich op vroegsignalering van mentale klachten. Doelgroepen zijn onder meer professionals die vanuit hun beroep veel met mensen te maken krijgen die potentieel mentale gezondheidsproblemen ontwikkelen. Beslist ook leerkrachten dus! Lees hier meer.

Docenten die recent een MHFA-training volgden uiten hun zorgen. Ze signaleren post-Corona mentale problematiek bij ongeveer 1/3 van de klas. Deze indicatieve observatie komt overeen met cijfers van het RIVM. De training MHFA helpt docenten te signaleren, in te schatten of er sprake is van mentale problemen en te handelen door middel van een stap-voor-stap aanpak om het gesprek aan te gaan. Vervolgens verwijzen de docenten door als dat nodig is. Jongeren maken hierdoor vaker tijdig de stap naar eerstelijnszorg of laagdrempeliger hulpvormen, wat verergering van klachten en inzet van specialistische ggz kan helpen voorkomen.

MFH