Naar homepage
Videobellen

Online bijeenkomst laagdrempelige steunpunten

Datum en tijd
Locatie:
Online

Op donderdag 30 november 2023 organiseert de landelijke werkgroep laagdrempelige steunpunten van 15.30 tot 17.00 uur een vragen(anderhalf)uur over de in het IZA opgenomen afspraak ‘om in de komende vijf jaar te komen tot een landelijk dekkend netwerk voor laagdrempelige steunpunten, zoals herstel- en zelfregiecentra waar iedere inwoner, met name mensen met EPA, toegang tot heeft’. De werkgroep heeft onlangs het document Handvatten voor het realiseren van laagdrempelige steunpunten opgeleverd.

Voor wie?

Dit vragenuurtje is bedoeld voor medewerkers van ggz-organisaties, zelfregie- en herstelcentra / herstelacademies (in wording), inloopvoorzieningen, gemeenten en cliëntvertegenwoordigers.

Programma

Vragen als wat de afspraak inhoudt, wie waarvoor aan de lat staat en hoe het gefinancierd moet worden komen aan de orde. Ook vragen die vooraf gestuurd worden, worden behandeld. Hetzelfde geldt voor vragen die tijdens het vragenuur gesteld worden. Vragen waar tijdens het vragenuur niet aan toe gekomen wordt of waar (nog) geen antwoord op is, worden achteraf schriftelijk beantwoord.

Meedoen

Gebruik deze link om op donderdag 30 november om 15.30 uur in te loggen en deel te nemen aan de vergadering.

De VNG en VWS zitten het vragenuurtje voor. Heb je een vraag? Mail die dan naar Liesbeth van Gent: lgent@denederlandseggz.nl