Zoeken

De Nederlandse ggz strijdt al tientallen jaren voor een goede geestelijke gezondheidszorg. Samen met onze leden hebben wij nieuwe maatschappelijke ambities geformuleerd. Meer dan ooit richten we ons op samenwerken en kennisdelen. Onze ambities willen wij waarmaken door het zoeken van de verbinding met partners binnen en buiten de sector via onze waardenetwerken. Via deze waardenetwerken delen we kennis en innovaties en komen we tot allianties en nieuwe samenwerkingsvormen. Zo zetten we ons samen in voor het realiseren van de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg in Nederland.
 
De vijf basisnetwerken zijn:
 
- Mentale gezondheid
- Gezond opgroeien
- Verslaving & Gezonde leefstijl
- Volwaardig burgerschap
- Zorg & Veiligheid
 
Daarnaast hebben we ook het waardenetwerk Internationaal verbinden. Dit waardenetwerk verbindt Nederlandse en internationale initiatieven om gemeenschappelijke uitdagingen op mentale gezondheid en mooie samenwerkingskansen aan te gaan.
 
Wilt u een beeld van een waardenetwerk in actie? Met deze video brengen we het waardenetwerk Verslaving & Gezonde leefstijl voor het voetlicht.Bent u enthousiast en wilt u bijdragen aan de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg door deel te nemen aan een van de waardenetwerken? Of wilt u meer informatie? Dan nodigen wij u graag uit om contact op te nemen met één van de waardenetwerkcoördinatoren.
 
Ellen Rigthart, waardenetwerkcoördinator Verslaving & Gezonde Leefstijl (erighart@denederlandseggz.nl)
Liesbeth van Gent, waardenetwerkcoördinator Volwaardig Burgerschap (lgent@denederlandseggz.nl)
Mieneke Kwist, waardenetwerkcoördinator Mentale Gezondheid (mkwist@denederlandseggz.nl)
Djieuwke Verseput, waardenetwerkcoördinator Gezond Opgroeien (dverseput@denederlandseggz.nl)
Vivian Hemmelder, waardenetwerkcoördinator Internationaal Verbinden (vhemmelder@denederlandseggz.nl)
Lilly Buurke, waardenetwerkcoördinator Zorg & Veiligheid (lbuurke@denederlandseggz.nl)