Naar homepage

Over de regieteams

De regieteams coördineren de lobby en de belangenbehartiging van de Nederlandse ggz.

Een regieteam bestaat uit bestuurders, directeuren of deskundigen van leden. Samen met medewerkers van het bureau coördineren zij de lobby en belangenbehartiging van de Nederlandse ggz.

Die lobby richt zich op politiek, overheid en stakeholders. Het regieteam zorgt voor integraliteit in, en draagvlak voor de doelen uit het jaarplan. Het team vertaalt dat in effectieve, integrale belangenbehartiging en strategische beleidsontwikkeling. Elk regieteam werkt samen met zogeheten ‘winning teams’, die specifieke opdrachten uitvoeren. Het regieteam bepaalt de opdracht en samenstelling van de ‘winning teams’.

Per regieteam bieden we meer informatie over hun ambities, doelen, deelnemers en activiteiten.