Naar homepage

Over de waardenetwerken

Via onze waardenetwerken brengen we ggz-aanbieders (leden) en samenwerkingspartners, binnen en buiten de sector met elkaar in contact. We werken samen met leden en (keten)partners in de aanpak van ggz thema’s waarop we de geestelijke gezondheidszorg kunnen vernieuwen en verbeteren.

In ieder waardenetwerk staan kennisuitwisseling, innovatie en inspiratie centraal. Dit is gebaseerd op specifieke ambities, thema’s en (jaar)doelen die in ieder waardenetwerk centraal staan. Samen bouwen en bewegen de deelnemers aan maatschappelijke kracht en meerwaarde van het waardenetwerk.

Afbeelding waardenetwerken
Samenwerken aan maatschappelijke opgaven

Per waardenetwerk bieden we meer informatie over onder meer hun ambities, doelen, deelnemers en verhalen uit de praktijk.