Naar homepage

Over de winning teams

Winning teams zetten in op het behalen van concreet resultaat in de belangenbehartiging of lobby

Een winning team bestaat uit bestuurders en andere deskundigen. Zij richten zich tijdelijk op een deelonderwerp. Het doel is om op dit thema een concreet resultaat te behalen in de belangenbehartiging of lobby.

Er bestaat een intensieve samenwerking tussen het bureau en de leden van dit team. Op die manier zorgen we dat de voorstellen en resultaten aansluiten op de dagelijkse praktijk en hun weg vinden in het Haagse en/of de regio. Winning teams kennen een start (de opdracht) en een duidelijk afgesproken einde (het afgeleverde product of de inspanning). Winning teams werken in opdracht van de regieteams, de waardenetwerken of het bestuur.

Winning teams regieteam Zorg en Financiering
Winning teams regieteam Informatiebeleid
Winning teams en klankbordgroepen regieteam Mens en Werk
Winning teams waardenetwerken