Naar homepage

Over de winning teams

Winning teams zetten in op het behalen van concreet resultaat in de belangenbehartiging of lobby

Een winning team bestaat uit bestuurders en andere deskundigen. Zij richten zich tijdelijk op een deelonderwerp. Het doel is om op dit thema een concreet resultaat te behalen in de belangenbehartiging of lobby.

Er bestaat een intensieve samenwerking tussen het bureau en de leden van dit team. Op die manier zorgen we dat de voorstellen en resultaten aansluiten op de dagelijkse praktijk en hun weg vinden in het Haagse en/of de regio. Winning teams kennen een start (de opdracht) en een duidelijk afgesproken einde (het afgeleverde product of de inspanning). Winning teams werken in opdracht van de regieteams, de waardenetwerken of het bestuur.

Werkwijze winning teams

Voor ieder winning team wordt een expliciete opdracht geformuleerd en gekeken naar een samenstelling van deelnemers met de juiste expertise. Twee keer per jaar bespreken we de voortgang in relatie tot de concrete opdracht voor een WT. Jaarlijks wordt bij het proces van opstellen begroting/jaarplan steeds geëvalueerd vanuit de regieteams en waardenetwerken of een winning team in het jaar erna wordt voortgezet of niet.

Winning teams regieteam Zorg en Financiering
Winning teams regieteam Mens en Werk
Winning teams regieteam Informatiebeleid
Winning teams waardenetwerken