Naar homepage

Verkiezingspamflet ‘Een mentaal gezonde toekomst’

Maak de beweging van zorg naar gezondheid, ga verstandig om met schaarste in de ggz, zorg voor een gezond gefinancierde ggz met minder administratieve lasten, borg de mentale gezondheid voor iedereen, verbeter de leefbaarheid en versterk de keten van zorg en veiligheid. Die oproep doet de Nederlandse ggz in haar verkiezingspamflet ‘Een mentaal gezonde toekomst’ aan de verkiezingsprogrammacommissies van alle politieke partijen.

Partijprogramma’s en verkiezingen

Na de val van kabinet Rutte-IV is het woord weer aan de kiezer. Op woensdag 22 november 2023 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daarna wordt, op basis van de uitslag, gekeken naar coalitie- en kabinetsvorming.

Dat is nog een lange weg te gaan, maar de belangrijkste bouwstenen voor een regeerakkoord zijn toch al de verkiezingspunten in partijprogramma’s. En die worden op dit moment geschreven. Natuurlijk kunnen daarin punten over de zorg en over de ggz niet ontbreken. Met de publicatie van het pamflet laat de branchevereniging aan de politieke partijen zien wat essentiële punten zijn om in een nieuw kabinet aan te pakken.

Op weg naar een mentaal gezonder Nederland

Het pamflet bestrijkt slechts enkele kernpunten op twee pagina’s, maar daarachter hangt een veel uitvoeriger visie en analyse van problemen en oplossingsrichtingen. Het pamflet is eigenlijk een bundeling en selectie van de inzichten uit diverse publicaties van de Nederlandse ggz van de afgelopen jaren, te weten:

De Nederlandse ggz en de verkiezingen

De meeste politieke partijen maken in augustus het conceptprogramma af, en leggen dat rond september voor aan hun leden. Tussen dat moment en de verkiezingen in november 2023 zijn er nog veel momenten waarop de Nederlandse ggz met inzichten komt voor een sterkere ggz-sector. Reacties in de media, lezingen en analyses van partijprogramma’s en nog veel meer.

Houd de website van de Nederlandse ggz in de gaten voor politiek nieuws.