Zoeken

Een regieteam bestaat uit bestuurders, directeuren of deskundigen van lidinstellingen. Samen met medewerkers van het bureau co√∂rdineren zij de lobby en belangenbehartiging van de Nederlandse ggz. Die lobby richt zich op politiek, overheid en stakeholders. Het regieteam zorgt voor integraliteit in, en draagvlak voor de doelen uit het jaarplan. Het team vertaalt dat in effectieve, integrale belangenbehartiging en strategische beleidsontwikkeling. Elk regieteam werkt samen met zogeheten ‘winning teams’, die specifieke opdrachten uitvoeren. Het regieteam bepaalt de opdracht en samenstelling van de ‘winning teams’.

Er zijn binnen de Nederlandse ggz drie regieteams. Per regieteam bieden we meer informatie over hun ambities, doelen, deelnemers en activiteiten.
 


          Bekijk                  Bekijk                   Bekijk