Naar homepage
Rotterdam

Roadshow ‘Zo doen we dat’ – Rotterdam

Datum en tijd
Locatie:
Postillion Convention Centre WTC - Rotterdam

Voor de regio’s Zuid-Holland en Zeeland

Leefbare en vitale wijken vragen om een samenspel tussen wonen, zorg en welzijn. Hoe kom je tot een succesvolle samenwerking? Namens de maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken vanuit de Actieagenda Wonen nodigen we je uit voor de roadshow ‘Zo doen we dat’, waarin we dit in vijf bijeenkomsten samen verkennen. De eerste regiobijeenkomst vindt plaats op maandag 27 maart a.s. in het Postillion Hotel & Convention Centre WTC in Rotterdam.

Programma: debat en praktijk
Elke regiobijeenkomst start met een plenair debat tussen bestuurders over de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden om tot een succesvolle samenwerking te komen. In Rotterdam zijn dit o.a. Erik Dannenberg (Divosa), Zeno Winkels (Woonbond) en Jaap van Weeghel (MIND). In het debat komen zeven leidende principes aan bod die de coalitie in 2022 vanuit een reeks webinars heeft gedestilleerd.Vanuit praktijkvoorbeelden gaan we vervolgens in ‘werkateliers’ aan de slag met jouw eigen samenwerkingsvraagstukken waarbij inwoners centraal staan of die te maken hebben met ontschotte financiering. In Rotterdam staan de volgende twee projecten centraal:

Werkatelier Veerkrachtig Bospolder -Tussendijken in Rotterdam

In het open programma Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken (BoTu) 2028 werken gemeente Rotterdam, bewoners, ondernemers en woon-, welzijns- en zorgorganisaties samen aan grote verbeteringen voor BoTu. Hun doel: over tien jaar is BoTu de eerste veerkrachtige wijk van Rotterdam. Een voorbeeld van het leidende principe ‘groot denken, klein beginnen’. Met welke opgaven zijn zij aan de slag gegaan? Op welke plekken in de wijk? Hoe hebben ze dit gedaan en volgens welke principes? Leren door te doen, hoe werkt dat? Het begon met een bezoek aan Brownsville, New York in 2018. Daar zagen ze wat er mogelijk is als inwoners en organisaties samen de wijk naar een hoger niveau willen tillen. Laat je inspireren door bewoners en wijk- en programmamanagers.

Werkatelier Tom in de Buurt in Alphen aan den Rijn

Tom (Talent Ontwikkeling en Meedoen) in de Buurt komt je wellicht bekend voor: transformeren, lumpsumfinanciering en ontschot werken zonder indicaties (voor Wmo-begeleiding sinds 2015). Maar vergis je niet: vooruitlopend op landelijk beleid zet de gemeente Alphen aan den Rijn dit jaar in op nieuwe ontwikkelingen. Zoals op- en afschalen van hulp van licht ambulant tot beschermd wonen, toegang en toeleiding naar hulp en sturing op duur en uitstroom (beschermd wonen). Hoe geeft de gemeente hieraan vorm met ontschotte financiering en integrale sturing? Inge van der Heiden (contractmanager Tom in de Buurt) en Wilko Kuus (directeur/bestuurder van Tom in de buurt) nemen je mee in hun zoektocht naar het zo effectief en efficiënt mogelijk organiseren van Talent Ontwikkeling en Meedoen voor en door de bewoners.

Middagprogramma door BZK

Je bent van harte welkom om ook het middagprogramma bij te wonen, verzorgd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Onder de titel ‘Samen aan de slag met volkshuisvesting’ staat de Nationale Woon- en Bouwagenda centraal. Deze agenda schetst de kaders om het volkshuisvestingsvraagstuk integraal aan te pakken. Dit vraagt een collectieve inspanning van o.a. gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en marktpartijen.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, managers, strategen en programmamanagers in wonen, zorg en welzijn die domein-overstijgend nauwer willen samenwerken of dit al doen.

Wanneer?

De bijeenkomst vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur, met optioneel het middagprogramma verzorgd door het ministerie van BZK (van 12.00 tot 17.00 uur). Volg je beide dagdelen, dan is een lunch inbegrepen.

Kosten?

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Klik hier
om je aan te melden. Onder ‘Datum en locatie’ selecteer je de bijeenkomst die je wil bijwonen. Onder ‘Aanvullende informatie’ kun je vervolgens aangeven of je naast het Zo doen we dat-ochtendprogramma ook het BZK-middagprogramma wil volgen.

Het aantal deelnemers per regiobijeenkomst is beperkt, dus meld je op tijd aan!

Meer bijeenkomsten in de roadshow
Bekijk ook de andere vier regiobijeenkomsten:

dinsdag 28 maart in Amsterdam
voor de regio’s Noord-Holland, Flevoland en Utrecht
maandag 3 april in Eindhoven
voor de regio’s Noord-Brabant en Limburg
dinsdag 4 april in Leeuwarden
voor de regio’s Drenthe, Groningen en Friesland
donderdag 6 april in Ede
voor de regio’s Overijssel en Gelderland


Over de maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken
Vanuit de Actieagenda Wonen nam een brede maatschappelijke coalitie vanuit wonen, zorg en welzijn samen met Platform31 begin 2022 het initiatief voor het digitale magazine ’Zo doen we dat’, waarin twaalf sterke praktijkvoorbeelden van samenwerking zijn uitgewerkt. Vier van deze voorbeelden zijn vervolgens in webinars nader belicht. De coalitie bestaat uit ActiZ, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND, Sociaal Werk Nederland, Valente, VNG en de Woonbond. Het ministerie van BZK onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.