Naar homepage

Roadshow ‘Zo doen we dat’ – Eindhoven

Datum en tijd
Locatie:
Evoluon | Noord Brabantlaan 1a | 5652 LA | Eindhoven

Voor de regio’s Noord-Brabant en Limburg

Leefbare en vitale wijken vragen om een samenspel tussen wonen, zorg en welzijn. Hoe kom je tot een succesvolle samenwerking? Namens de maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken vanuit de Actieagenda Wonen nodigen we je uit voor de roadshow ‘Zo doen we dat’, waarin we dit in vijf bijeenkomsten samen verkennen. De derde regiobijeenkomst vindt plaats op maandag 3 april a.s. in het Evoluon in Eindhoven.

Programma: debat en praktijk
Elke regiobijeenkomst start met een plenair debat tussen bestuurders over de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden om tot een succesvolle samenwerking te komen. In Eindhoven zijn dit o.a. Ruth Peetoom (de Nederlandse ggz) en Martin van Rijn (Aedes). In het debat komen zeven leidende principes aan bod die de coalitie in 2022 vanuit een reeks webinars heeft gedestilleerd.

Vanuit praktijkvoorbeelden gaan we vervolgens in ‘werkateliers’ aan de slag met jouw eigen samenwerkingsvraagstukken waarbij inwoners centraal staan of die te maken hebben met ontschotte financiering. In Eindhoven staan de volgende twee projecten centraal:

Werkatelier Ruwaard in Oss: samenwerken met de burger centraal over financieringsschotten heen

In De Ruwaard in Oss is al meer dan vijf jaar sprake van een succesvolle netwerksamenwerking tussen gemeente, wonen, welzijn en zorgorganisaties. Op het niveau van burger, professional en organisaties. De burger staat steeds centraal. Maar hoe zorg je dat de financiering hierop aansluit? Welke puzzels hebben ze in Oss ondertussen opgelost, hoe helpt dit burgers? Luister naar hoe de netwerksamenwerking succesvol vorm heeft gekregen en ga in gesprek. Ook hier gaat het om de vraag wat kan worden opgelost in de regio en waar landelijke oplossingen voor nodig zijn.

Werkatelier Zoom-In in Bergen op Zoom

Bergen op Zoom nam vier jaar geleden het initiatief om met zeven partners in de wijken Gageldonk en de Warande te werken vanuit de Samenwerkwijze, naar het voorbeeld van de proeftuin Ruwaard in Oss. Vanuit het beeld van deze wijken - welke vraagstukken spelen hier? - zijn professionals samen met inwoners aan de slag gegaan om te komen tot een wijk waar leefbaarheid, duurzaam veilig en vitaal wonen, in de wijk voor en door inwoners verhoogd wordt. Inwoners staan centraal en professionals krijgen de ruimte om buiten de systemen oplossingen vorm te geven die samen met de inwoners zijn bedacht. De naam van deze proeftuin is Zoom-In. De samenwerking tussen organisaties gaat niet vanzelf. Bergen op Zoom heeft waardevolle lessen geleerd waar andere samenwerkingsverbanden van kunnen leren. In dit werkatelier hoor je van Bart Bakker, betrokken bij de ontwikkeling van de Samenwerkwijze in Oss, wat hiervan de essentiële elementen zijn. Daarna nemen Lisette Plasmans, wijkvernieuwer Zoom-In en manager team Bergen op Zoom WijZijn Traverse Groep, en de bestuurders Ad van Rijen van WijZijn Traverse Groep, Marc van der Steen van woningcorporatie Stadlander en Els Govers van GGZ WNB, je mee in wat zij hebben geleerd over het toepassen van de Samenwerkwijze op een nieuwe plek. In het tweede deel van het werkatelier ga je in gesprek over vraagstukken die bij jou spelen en hoe je de samenwerking naar een hoger plan kunt tillen.

Middagprogramma door BZK

Je bent van harte welkom om ook het middagprogramma bij te wonen, verzorgd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Onder de titel ‘Samen aan de slag met volkshuisvesting’ staat de Nationale Woon- en Bouwagenda centraal. Deze agenda schetst de kaders om het volkshuisvestingsvraagstuk integraal aan te pakken. Dit vraagt een collectieve inspanning van o.a. gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en marktpartijen.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, managers, strategen en programmamanagers in wonen, zorg en welzijn die domein-overstijgend nauwer willen samenwerken of dit al doen.

Wanneer?

De bijeenkomst vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur, met optioneel het middagprogramma verzorgd door het ministerie van BZK (van 12.00 tot 17.00 uur). Volg je beide dagdelen, dan is een lunch inbegrepen.

Kosten?

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Klik hier
om je aan te melden. Onder ‘Datum en locatie’ selecteer je de bijeenkomst die je wil bijwonen. Onder ‘Aanvullende informatie’ kun je vervolgens aangeven of je naast het Zo doen we dat-ochtendprogramma ook het BZK-middagprogramma wil volgen.

Het aantal deelnemers per regiobijeenkomst is beperkt, dus meld je op tijd aan!

Meer bijeenkomsten in de roadshow
Bekijk ook de andere vier regiobijeenkomsten:

maandag 27 maart in Rotterdam
voor de regio’s Zuid-Holland en Zeeland
dinsdag 28 maart in Amsterdam
voor de regio’s Noord-Holland, Flevoland en Utrecht
dinsdag 4 april in Leeuwarden
voor de regio’s Drenthe, Groningen en Friesland
donderdag 6 april in Ede
voor de regio’s Overijssel en Gelderland

Over de maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken
Vanuit de Actieagenda Wonen nam een brede maatschappelijke coalitie vanuit wonen, zorg en welzijn samen met Platform31 begin 2022 het initiatief voor het digitale magazine ’Zo doen we dat’, waarin twaalf sterke praktijkvoorbeelden van samenwerking zijn uitgewerkt. Vier van deze voorbeelden zijn vervolgens in webinars nader belicht. De coalitie bestaat uit ActiZ, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND, Sociaal Werk Nederland, Valente, VNG en de Woonbond. Het ministerie van BZK onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.