Naar homepage

Stichting Vergeten Slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Onderzoek naar instellingen voor psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog

Op 14 maart 2019 is de Stichting Vergeten Slachtoffers en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies gestart met het onderzoek naar instellingen voor psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Jacobine Geel, toenmalig voorzitter de Nederlandse ggz: ‘Volgens een joodse zegswijze sterft een mens tweemaal: eenmaal als hij overlijdt, de tweede keer wanneer hij wordt vergeten. Doorgaans verzetten we ons tegen die tweede dood door te herdenken. Maar in het geval van de mensen om wie het gaat in het onderzoek, realiseren we ons dat zij soms al voor hun eerste dood vergeten waren. Zij zijn ´opgelost in de tijd´. We weten soms nog van hun bestaan, maar we zijn hun spoor bijster geraakt.’

Op de website www.vergetenslachtoffers.nl is meer informatie te vinden over de inhoud en opzet van het onderzoek en de verschillende partijen die hieraan samenwerken.

Contactinformatie

Stichting Vergeten Slachtoffers Tweede Wereldoorlog
RSIN 857880275
Bezoekadres:
Piet Mondriaanplein 25, 3812 GZ Amersfoort
Correspondentieadres:
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort