Naar homepage
Vrouw in gesprek met vrouw op de rug gezien

Symposium: Op de Persoon af

Datum en tijd
Locatie:
Lindenberg Cultuurhuis, Ridderstraat 23, 6511 TM Nijmegen

In dit symposium gaat het Nijmegen Centre for Anxiety and Affective Disorders Research and Expertise (NijCa2re) in op het personaliseren van behandeling voor angst en depressie. Wat weten we hierover uit wetenschappelijk onderzoek? Wat kan personaliseren van behandeling betekenen voor cliënten? Welke praktijkervaringen zijn er al en hoe kunt u die toepassen binnen uw behandelingen?

Voor wie?

Dit symposium is bedoeld voor ggz-professionals (GZ-psychologen, masterpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, verpleegkundigen, vaktherapeuten, cognitief gedragstherapeutische werkers en psychiaters, of mensen in opleiding tot deze beroepen), onderzoekers en andere geïnteresseerden.

NijCa2re

NijCa2re is een samenwerkingsverband van het Expertisecentrum voor Angst, Dwang en PTSS en het Expertisecentrum Depressie (beide onderdeel van Pro Persona), het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit Nijmegen en Radboudumc afdeling Psychiatrie. NijCa2re heeft als doel de kwaliteit van zorg voor mensen met angst en depressie te verbeteren.