Naar homepage
Vrouw werkt in de wijk

Symposium Stap in de wijk. Waarde(n)vol kijken naar de maatschappelijke ggz

Datum en tijd
Locatie:
Auditorium Hogeschool Windesheim Zwolle

Op vrijdag 1 december organiseren RIBW Overijssel en het lectoraat GGZ en Samenleving van hogeschool Windesheim het symposium Stap in de wijk over toegankelijke en betaalbare ondersteuning. Ook in de toekomst.

Save the date
Je bent van harte welkom op dit gratis symposium. Zet deze datum alvast in je agenda, de uitnodiging met het programma en de mogelijkheid om je aan te melden ontvang je half oktober van hogeschool Windesheim.

Stap in de wijk

Met Stap in de wijk streeft RIBW Overijssel naar een samenleving waarin we omzien naar elkaar en iedereen mee kan doen. Waar mensen met een psychische kwetsbaarheid regie hebben over hoe zij willen leven. En waar ondersteuning gericht is op samenwerken en meebewegen met de behoeften van cliënten en hun netwerk. We doen dat in de wijk, met elkaar.

Voor wie

Dit symposium is bedoeld voor cliënten en medewerkers van RIBW Overijssel, partners in het sociaal- en zorgdomein, onderzoekers, beleidsmakers en overig geïnteresseerden in de maatschappelijke ggz.