Naar homepage
Rechters Nederland

Symposium Verdiepingsonderzoek uitvoering Wvggz: Niet morgen, maar nu!

Datum en tijd
Locatie:
Postillion Hotel Utrecht Bunnik

Start vandaag met een betere realisatie van de doelen van de Wet verplichte ggz

In april verschijnt het eindrapport van het Verdiepingsonderzoek Uitvoering Wvggz (ZonMw), een grootschalig onderzoek dat de afgelopen 2 jaar is uitgevoerd bij het Amsterdam UMC onder leiding van prof. mr. Johan Legemaate. Dit symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van het verschijnen van het eindrapport.

Het rapport is een vervolg op de rapporten van de Eerste evaluatie van de Wet verplichte ggz (ZonMw) en gaat over de vraag wat ggz-professionals en ggz-instellingen zélf kunnen doen om de doelstellingen van de Wet verplichte ggz beter te realiseren. In ruim 100 interviews en 6 focusgroepen zijn veel goede voorbeelden en goede ideeën uit de praktijk verzameld. De onderzoekers hopen hiermee vooral oplossingen en inspiratie te bieden voor nieuwe werkwijzen rondom het voorkomen en eventueel toepassen van verplichte zorg.

Het rapport bevat 40 best practices en 45 aanbevelingen, waarvan 20 aanbevelingen aan ggz-professionals en ggz-instellingen, 10 aanbevelingen aan de NVvP en de Nederlandse ggz en 15 aanbevelingen aan de overheid/wetgever. Mr. dr. Emke Plomp en prof. mr. Johan Legemaate presenteren de resultaten van het Verdiepingsonderzoek Wvggz.

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVvP, VSR en Kwaliteitsregister V&V.

Voor wie is dit symposium bedoeld?

Dit symposium is bedoeld voor alle professionals die zich in de praktijk met de Wet verplichte ggz bezighouden, zoals: bestuurders, leidinggevenden, geneesheren-directeuren, psychiaters, verpleegkundig specialisten, psychiatrisch verpleegkundigen, klinisch en GZ-psychologen, ervaringsdeskundigen, medewerkers bureau-GD, medewerkers Wvggz-administratie, beleidsmedewerkers, beleidsmakers, juristen, patiëntenvertrouwenspersonen, familievertrouwenspersonen, specialisten ouderengeneeskunde.