Naar homepage

CAO GGZ

Alles over arbeidsvoorwaarden in de ggz

De cao ggz is van toepassing op de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. De cao bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals, salaris, werktijden, verlof, pensioen, vergoedingen en toeslagen. De huidige cao loopt van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024.

Digitale cao

De meest actuele cao is als pdf beschikbaar. Veel artikelen in de cao bevatten toelichtingen. Deze toelichtingen zijn exclusief voor leden van de Nederlandse ggz. HR-professionals met een account voor CAO Kennisnet of de community cao ggz 2021-2024 kunnen daar alle informatie vinden over de nieuwe cao.

De bijbehorende salaristabellen kun je apart downloaden.

CAO-app

De cao ggz-app is beschikbaar voor iOS en Android en is gratis. In deze app zijn ook een aantal tools opgenomen. Je kunt de app gebruiken voor het opzoeken van salarisgerelateerde onderwerpen (zoals salarisschaal, bijzondere toeslagen, salarisgarantieregelingen) of afspraken over vrije dagen en werktijden. Extra handig is de nieuwe functie waarmee je delen uit de cao-tekst mailt naar anderen. Ook maak je eenvoudig bookmarks aan, zodat je bepaalde afspraken simpel kunt terugvinden.

De app heeft vier handige tools waarmee je berekeningen maakt van het aantal te werken uren, het Levensfasebudget, de ORT en de ingangs- en einddatum van zwangerschaps- en bevallingsverlof.

I Stock 1349492168

Op de community cao 2021-2024 vind je alles wat je zoekt over de cao ggz 2021-2024. Van toelichting op de cao-teksten, vraag en antwoord, tot voorbeelddocumenten. Deze community is exclusief voor leden van de Nederlandse ggz die zich met de nieuwe cao bezighouden. Aanmelden voor deze community kan via werkgeversservice@denederlandseggz.nl.

Aanmelden
Medewerker HR-afdeling met vraag over de cao?
Werknemer met een vraag over de cao?

CAO Kennisnet

Op CAO Kennisnet staat achtergrondinformatie over de cao. Toelichtingen op onderdelen uit de cao kun je hier opzoeken. Daarnaast vind je er arbeidsrechtelijke informatie, informatie over arbeidsvoorwaarden en over HR. Leden van CAO Kennisnet ontvangen via nieuwsberichten informatie over actuele onderwerpen. CAO Kennisnet is alleen toegankelijk voor HR-medewerkers van onze leden.

HR-medewerkers die nog geen account hebben, kunnen een account aanvragen door een mail te sturen aan werkgeversservice@denederlandseggz.nl.

Vrouw met elektrische auto

Zorgorganisaties moeten rapporteren over zowel zakelijk vervoer als woon-werkverkeer.

Zorgorganisaties met meer dan 100 werknemers zijn vanaf 1 januari 2024 verplicht om jaarlijks gegevens aan te leveren over woon-werkverkeer en over alle zakelijke ritten waarvoor de werknemer een financiële vergoeding ontvangt, of waarvoor aan de werknemer een vervoermiddel ter beschikking is gesteld. Dit betekent dat zorgorganisaties met meer dan 100 werknemers vóór 30 juni 2025 moeten rapporteren over het aantal gereisde autokilometers van 2024, uitgesplitst naar soort brandstof.

Lees de veelgestelde vragen

Training cao ggz

De Werkgeversservice biedt ook trainingen cao ggz aan exclusief voor leden. Afhankelijk van de behoefte geven we regelmatig cao-trainingen voor (beginnende) HR-medewerkers. De training cao ggz is bedoeld voor (HR-) professionals die met de cao ggz werken en meer over de inhoud van de cao ggz willen weten. In de online basismodule bespreken we de basiselementen van de hoofdstukken van de cao ggz. Tijdens de verdiepingssessie oefenen we met casuïstiek en verdiepen we een aantal lastige onderwerpen van de cao.

Voor meer informatie over cao-cursussen kan je een e-mail sturen naar werkgeversservice@denederlandseggz.nl