Naar homepage

Corona in de praktijk bij ggz-aanbieders

Consequenties en opbrengsten van de coronacrisis

Resultaten in coronatijd

In de zomer van 2021 blikten we samen met leden terug op de vele activiteiten die wij met de leden hebben geïnitieerd en gecoördineerd. Tijdens de coronapandemie kwam de ggz plotseling voor grote uitdagingen te staan. Als netwerkorganisatie konden wij daarbij veel betekenen voor onze leden. Bijvoorbeeld door:

  • het opstellen landelijke richtlijnen voor het verlenen van zorg
  • het delen van informatie en het verspreiden van innovatieve en goede voorbeelden
  • het onderhandelen over de compensatie van meerkosten en omzetverlies
  • het bevechten van een plek voor de ggz in de vaccinatiestrategie

We hebben deze resultaten opgehaald, een aantal leden geïnterviewd en we hebben er een compilatie van gemaakt.

De Nederlandse ggz, resultaten in coronatijd

Positieve blik op de coronacrisis

Het jaar 2020 heeft voor ons allemaal grotendeels in het teken gestaan van het coronavirus. In de berichtgeving stonden daarbij meestal de negatieve gevolgen van de pandemie centraal. Zonder deze gevolgen te bagatelliseren, wilde de Nederlandse ggz ook met een positieve blik naar de crisis kijken.

Dit deden we door praktijkvoorbeelden op te halen bij onze leden en deze te delen via onze communicatiekanalen. Het ging daarbij om Inzichten, Impactvolle Initiatieven, Innovaties, Ideeën en Idealen. Immers, het verhaal van de leden is het verhaal van de Nederlandse ggz. Hiermee toonden we de samenleving en de politiek hoe de Nederlandse ggz op een constructieve manier met de coronacrisis omging.

Rondje langs de velden 2020

Tijdens de eerste golf maakten wij in een video-serie een rondje langs de velden om de consequenties van corona in beeld te brengen.