Naar homepage

Inzet van de ggz op preventie

Met ruim 60 deelnemers kijken we terug op een goed bezochte ledenbijeenkomst ‘Inzet van de ggz op preventie’ op 4 april in Nieuwegein. Georganiseerd door de waardenetwerken Gezond opgroeien, Mentale gezondheid en Verslaving en Gezonde leefstijl. Na een korte opening door bestuursvoorzitter Ruth Peetoom, trokken de deelnemers in groepen langs vier deelsessies waarin telkens een voorbeeld van een uitvoeringsvariant van preventie werd gepitcht.

De pitchende organisaties waren Thubble (Dimence Groep), MHFA Nederland en Mondriaan, Novadic-Kentron met het basispakket verslavingspreventie en Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie over GEM-Jeugd, Ecosysteem Mentale Gezondheid in de regio Rijk van Nijmegen.

Preventie

Ideeën voor vervolgactiviteiten ggz-preventie

Tijdens de deelsessies en in de plenaire terugkoppeling werden actieve gesprekken gevoerd over goede ggz-preventievoorbeelden en kwamen veel ideeën los voor vervolgactiviteiten voor de waardenetwerken en regieteams van de Nederlandse ggz. Met de algemene conclusie: een oproep tot een heldere positionering van ggz op preventie en een ggz-preventienetwerk voor leden en partners. Daarnaast is ook de behoefte uitgesproken voor een online community ggz-preventie en meerdere live-themabijeenkomsten.

Om ggz-preventie landelijk meer bekendheid en herkenbaarheid te geven gingen stemmen op voor een basispakket ggz-preventie á la het al bestaande basispakket verslavingspreventie. Meer data over effectiviteit van interventies werd als voorwaarde benoemd voor draagvlak bij samenwerkingspartners (o.a. GGD, gemeenten, zorgverzekeraars) en politiek en voor structurele financiering. Het belang van meer aandacht binnen de ggz voor preventie als vak en voor de preventievisie binnen de behandeling  werd eveneens naar voren gebracht.

De drie organiserende waardenetwerken gaan aan de slag met een voorstel voor het vervolg, een preventieagenda voor de Nederlandse ggz, waarover we dan opnieuw in gesprek gaan met de deelnemers van 4 april, overige leden die kunnen aansluiten en samenwerkingspartners.  

Uitvoeringsvariant: inzet zorgprofessionals
Uitvoeringsvariant: inzet preventiemedewerkers
Uitvoeringsvariant: Agendering in lokale/regionale netwerken
Uitvoeringsvariant: Kennis en consultatie

Meer informatie of suggesties? Neem gerust contact op met Mieneke Kwist, netwerkcoördinator Mentale gezondheid, mkwist@denederlandseggz.nl.

Mieneke Kwist