Naar homepage

Juridische vraagbaak

Ontwikkelingen van (toekomstige) wet‑ en regelgeving op het gebied van privacy‑ en gezondheidsrecht en aanverwante onderwerpen in de ggz

De Nederlandse ggz volgt de ontwikkelingen van (toekomstige) wet‑ en regelgeving op het gebied van privacy‑ en gezondheidsrecht en aanverwante onderwerpen. Het gaat om wetten die betrekking hebben op de rechtspositie van de patiënt en de hulpverlener, op de kwaliteit van zorg van de ggz‑instellingen en op de beroepen in de gezondheidszorg, plus de privacyaspecten hierbij, zoals gegevensuitwisseling. Als brancheorganisatie vestigen we de aandacht op knelpunten en proberen we verbeteringen te bereiken. Indien je suggesties hebt dan horen we die graag.

2 mensen alleen armen zichtbaar achter bureau met computer en rekenmachinei Stock 1138898580

Helpdesk voor leden

De Nederlandse ggz heeft een helpdesk, uitsluitend voor haar leden, die hen helpt juridische problemen op het terrein van zorg en recht op te lossen. De juristen van Zorg en Recht beantwoorden juridische vragen en geven juridisch advies aan leden, voornamelijk op het gebied van het gezondheidsrecht in ruime zin, het jeugdrecht en de privacywetgeving. Leden kunnen vragen mailen naar zorgenrecht@denederlandseggz.nl.

Vraagbaak Psychiatrie en recht

Meer dan 500 meest gestelde vragen!

Alle leden van de Nederlandse ggz hebben digitale toegang tot de Vraagbaak Psychiatrie en recht. In deze kennisbank staan de meest gestelde juridische vragen en antwoorden in de ggz. Het is een bundeling van alledaagse vragen met de bijbehorende antwoorden uit de praktijk. Hierdoor is de vraagbaak goed bruikbaar voor medewerkers binnen de instelling die vragen hebben over rechten en plichten in het kader van de zorgverlening. Het boek is via de Nederlandse ggz te bestellen. Mail voor meer informatie naar zorgenrecht@denederlandseggz.nl.