Naar homepage
Bespreking met groep mensen

Leerstoel Geschiedenis van de psychiatrie

Historisch inzicht en bewustzijn in de ggz bevorderen

Dit doel wordt bereikt door wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te starten. Ook activiteiten gericht op het behoud en gebruik van historisch erfgoed worden gesteund.

De stichting heeft ten doel het historisch inzicht en bewustzijn in de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen door het starten van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en het stimuleren en steunen van activiteiten die gericht zijn op het behoud en gebruik van het historisch erfgoed, ofwel het bronnenmateriaal van de geestelijke gezondheidszorg.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) instellen en in stand houden van een bijzondere leerstoel geschiedenis van de psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Hoogleraar geschiedenis van de psychiatrie

Prof. dr. Joost Vijselaar (1957) is historicus en museoloog en als hoogleraar 'Geschiedenis van de Psychiatrie' voor twee dagen per week verbonden aan het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht.

Als historicus heeft hij al sinds de jaren tachtig zijn sporen in de geschiedenis van de ggz verdiend, onder meer als medewerker van het Trimbos-instituut. Bekijk het profiel van Joost Vijselaar.

Het financieren van de leerstoel

De stichting, financieel gesteund door de deelnemers, financiert de leerstoel t/m 2026. Extra activiteiten, voortvloeiend uit het werk van de hoogleraar, vragen per keer om aanvullende financieringsbronnen om deze mogelijk te maken. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd contact op te nemen met de hoogleraar of het secretariaat van de stichting.

Bestuur

Het bestuur is benoemd door de deelnemersraad:
• Arjan Theil (voorzitter) – voorzitter GGz Centraal
• Jan Berndsen (penningmeester) – Het Blauwe Paard
• Bob Gerzon (ambtelijk secretaris) – namens de Nederlandse ggz

Contactgegevens receptie
De Nederlandse ggz
Telefoon: 033 – 4608900

Deelnemersraad

De leerstoel, voor twee dagen per week t/m 2026, wordt mogelijk gemaakt door de volgende deelnemende organisaties in de stichting:

 • Emergis
 • GGNet
 • GGZ Breburg
 • GGZ Centraal
 • GGZ Friesland
 • GGZ Noord Holland Noord
 • Kwintes
 • Lentis
 • Leviaan
 • Lister
 • Trimbos instituut
 • Veldzicht

Donateurs

 • Regenboog Groep

Het ontplooien van activiteiten

Tot september 2014 - het einde van de officiële twee benoemingstermijnen van vijf jaar – is onder de paraplu van de leerstoel een groot aantal activiteiten ontplooid op het vlak van onderzoek en onderwijs. Zo verschenen er onder verantwoordelijkheid van de hoogleraar studies over de geschiedenis van de ggz in de regio Zuid West Gelderland (Van Streek), de Nederlandse Vereniging voor psychiatrie, de Sectie Kinder- en Jeugdpsychiatrie van diezelfde vereniging, de Stichting Beschermd Wonen Utrecht en een biografie van de hervormer van de Nederlandse krankzinnigenzorg Schroeder van der Kolk.

In bachelor en masteronderwijs kwamen thema’s aan bod als de ontwikkeling van het krankzinnigengesticht, de psychiatrie in de jaren twintig en dertig, de elektroshocktherapie en de hypnose. Studenten schreven bijzondere masterthesis, zoals over ADHD, de psychopathie, het dolhuis in Dordrecht of de krankzinnigenzorg in Nederlands-Indië, waaruit soms publicaties voortkwamen.

Veel aandacht trok in 2010 het boek Het gesticht, enkele reis of retour, waarover Joost Vijselaar als auteur door Wim Brands in Boeken van de VPRO geïnterviewd werd. De hoogleraar begeleidde een proefschrift van Ingrid Kloosterman over de geschiedenis van de academische parapsychologie in Nederland, dat in 2017 bij Uitgeverij Boom is verschenen. Over nieuwe resultaten wordt periodiek verslag gedaan in de nieuwsbrief van de stichting.