Naar homepage

Het overdragen van medicatiegegevens is een foutgevoelig onderdeel van het zorgproces. Ieder jaar overlijden er mensen door fouten in dit proces. Daarnaast kost het vaak veel tijd en energie om informatie over medicatie op tijd én compleet te verkrijgen. In het programma Medicatieoverdracht werken alle zorgsectoren samen met softwareleveranciers aan een sluitende keten voor een nauwkeurige en volledige elektronische overdracht van medicatiegegevens.

Kwaliteitsstandaard Medicatieoverdracht

Om de medicatieoverdracht minder foutgevoelig te maken en soepeler te laten verlopen, is de kwaliteitstandaard Medicatieoverdracht herzien. Dit document beschrijft de uitwisseling van medicatiegegevens in de hele zorgketen. Ook de verantwoordelijkheden van jou als toediener of als voorschrijver staan beschreven.

Implementatie

Om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitstandaard zijn afspraken gemaakt om medicatiegegevens digitaal te kunnen overdragen. Denk daarbij aan afspraken over hoe je welke gegevens in een elektronisch systeem vastlegt en hoe je die gegevens uitwisselt met andere zorgverleners. Deze afspraken staan beschreven in de informatiestandaard medicatieproces.

Kickstart

In het najaar van 2022 is de Kickstart begonnen. Tijdens de Kickstart gaan twee samenwerkingsverbanden de gegevensuitwisseling volgens de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces 9.02 uitproberen. Voor onze sector doet in Friesland GGZ Friesland mee met de poli Ouderenpsychiatrie. Op deze website en via onze communicatiekanalen houden we je hiervan op de hoogte.

Lees het interview met Yvonne Timmer, ouderenpsychiater bij GGZ Friesland (Van Andel).

Lees het interview met Jeanne van Eert, sectorprojectleider namens de ggz in het programma Medicatieoverdracht.


Lunchsessie ‘Wat moet je weten over toestemming bij elektronische medicatieoverdracht'

Op donderdag 14 december 2023 hebben we een lunchsessie georganiseerd rondom de vraag ‘Wat moet je weten over toestemming bij elektronische medicatieoverdracht'. Juliët Holtschlag van MIND en Jaimy Loppies van de Patiëntenfederatie namen de deelnemers mee in de uitkomsten van een onderzoek onder patiënten dat zij hebben gedaan rondom het onderwerp toestemming. Terugkijken kan via deze link.

Bekijk ook de bijbehorende presentatie, de Patiëntenmonitor, de onderzoeksresultaten van MIND en het antwoord op de gestelde vragen

Eerdere webinars vind je terug op onze community.

Doe mee op de community Medicatieoverdracht

Een online community waar je elkaar vragen stelt, ervaringen uitwisselt, informatie vindt en op de hoogte blijft van wat er speelt rondom Medicatieoverdracht binnen de ggz. De community helpt je om verbinding te zoeken met collega’s en van elkaar te leren op weg naar volledige digitale medicatieoverdracht. De community is toegankelijk voor iedereen die werkzaam is binnen de ggz en zich bezighoudt met medicatiegegevens en Medicatieoverdracht. Je meldt je aan door dit registratieformulier in te vullen.

Meer weten?

Op de website van het programma ‘Samen voor medicatieoverdracht’ vind je uitleg over het programma. Er is ook een eigen ggz-pagina.

Ben je cliënt en wil je meer weten over het programma Medicatieoverdracht? Neem dan contact op met Patiëntenfederatie Nederland of met MIND.

Wil je meer weten of heb je vragen over het programma Medicatieoverdracht? Neem contact op met Jeanne van Eert, implementatieprojectleider namens de ggz-sector of met Bram Paul Speelman, strategisch adviseur van de Nederlandse ggz via medicatieoverdracht@denederlandseggz.nl.