Naar homepage

Cliënten geven Mentaal Gezondheidscentrum een 8,7

De mens centraal, snel passende hulp bij mentale problemen en kortere wachtlijsten: dat is de gedachte achter de Mentale Gezondheidscentra van GGz Breburg. De resultaten zijn veelbelovend. Zo’n 25% van de cliënten die een verkennend gesprek voeren, vindt hulp buiten de ggz. 

Een groot deel is geholpen met kortdurende behandeling in het Mentaal Gezondheidscentrum. En slechts een klein percentage (15%) gaat door naar Expertisecentra (SGGZ).“We zijn heel blij met deze resultaten, zegt Alex de Ridder, lid raad van bestuur van GGz Breburg. “Voor ons alle reden om de doorontwikkeling voortvarend op te pakken.”

Met de komst van Mentale Gezondheidscentra (MG) bewegen we letterlijk naar onze cliënten, zijn of haar naasten, verwijzers en partners in het sociaal domein toe. We zoeken samen naar het juiste antwoord op de vraag, passend bij het unieke verhaal en behoefte van de cliënt. Niet het probleem, de ziekte of de stoornis is het uitgangspunt (‘Waar heeft u last van?’), maar de hulpvraag van de cliënt (‘Waar moet het voor u over gaan?’). Inmiddels zijn er vijf centra geopend in de regio Tilburg en Breda, in 2023 volgen er nog meer.

Verkennend gesprek

We starten in een Mentaal Gezondheidscentrum altijd met een verkennend gesprek. Hierin onderzoeken we samen met de hulpvrager en zijn of haar naasten wat de vraag is en welke partij (binnen of buiten de ggz) nodig is om de hulpvraag te beantwoorden.

Vormen van hulpverlening die cliënten na het verkennend gesprek krijgen

Zo’n 25% van de mensen die een verkennend gesprek heeft gevoerd, vindt het antwoord op de hulpvraag buiten de ggz. Ongeveer 33% van de mensen is geholpen met kortdurende behandeling binnen de BGGz en 20% krijgt SGGz behandeling in het Mentaal Gezondheidscentrum. Circa 15% wordt direct doorverwezen naar de Expertisecentra van GGz Breburg.

Cliënten zijn overwegend erg positief over de aanpak van de Mentale Gezondheidscentra. Het verkennend gesprek wordt beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 8,4. Een cliënt vertelt: “Op verwijzing van de huisarts ben ik aangemeld bij het Mentaal Gezondheidscentrum, waar ik binnen een paar weken terecht kon. Ik voelde meteen: dit is anders. Hier werd niet gekeken naar mijn diagnose, maar naar mij als compleet mens. Ik voelde me eindelijk écht gezien en gehoord.”

Clienttevredenheid mentaal gezondheidscentrum G Gz Breburg

Cliënten die een behandeling krijgen in het Mentaal Gezondheidscentrum zijn nog positiever: zij beoordelen hun ervaring gemiddeld met een 8,7 (Consumer Quality Index). Daarnaast is 96% van de cliënten tevreden over de manier waarop samen met de behandelaar besluitvorming plaatsvindt over passende (behandel)keuzes.

Krappe arbeidsmarkt

“We zijn blij met de resultaten”, zegt Alex de Ridder, lid raad van bestuur van GGz Breburg. “Voor ons alle reden om de doorontwikkeling voortvarend op te pakken. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we er nog lang niet zijn. De wachttijden voor de specialistische behandelingen zijn nog steeds heel lang en ook de wachttijden voor het Mentaal Gezondheidscentrum lopen op vanwege de grote belangstelling. De verandering die we in gang gezet hebben vraagt daarbij veel van onze medewerkers die veel ballen tegelijk in de lucht moeten houden. Denk aan de 24-uurs klinische zorg, crisisdienst en bereikbaarheidsdiensten die gewoon door moeten gaan. In een krappe arbeidsmarkt moeten we extra zorgvuldig zijn om onze medewerkers niet te overvragen.”

Van aanbod- naar vraaggericht

De ontwikkeling van de Mentale Gezondheidscentra past in een bredere transitie die zichtbaar is binnen de ggz in Nederland: van aanbod- naar vraaggericht, waarbij het herstel van mentale gezondheid in een breder perspectief wordt geplaatst. Het Mentaal Gezondheidscentrum met het verkennend gesprek wordt als voorkeursmodel genoemd in het Integraal Zorgakkoord. “Dat sterkt ons in de overtuiging dat dit de juiste beweging is”, aldus Alex de Ridder.

“We staan echter nog maar aan het begin van deze ontwikkeling. Om echt verschil te maken is bredere invoering van deze werkwijze nodig en uiteraard onderzoek om de nieuwe methodiek met data te onderbouwen. Binnen onze regio nemen we de verdere uitrol dan ook voortvarend ter hand. De uitkomsten monitoren we met doorlopend actieonderzoek, samen met Zorgverzekeraar CZ, en Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University.”