Naar homepage

Kamerbrieven Organisatie van zorg

13 september 2023

De Green Deal Duurzame Zorg zet concrete stappen in de zorgsector voor een duurzame
toekomst. Brief van Regiegroep Green Deal Duurzame Zorg aan de politieke partijen.

13 juli 2023

Brief aan Tweede Kamer: Uitvoering Integraal Zorgakkoord niet controversieel verklaren.

24 mei 2023

In de voorjaarsnota is 42 miljoen euro beschikbaar gesteld om de zorgsector te verduurzamen. Te weinig, stellen ziekenhuizen, ggz-aanbieders, de gehandicaptenzorg, umc’s en organisaties voor langdurige zorg in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Lees de Kamerbrief Inbreng BoZ voorjaarsnota 2023.

6 april 2023

de Nederlandse ggz maakt zich zorgen over de druk op de sector. Dat blijkt uit een brief van de vereniging aan de Tweede Kamer voorafgaand aan het commissiedebat ggz en suïcidepreventie op 19 april.

29 april 2022

Inbreng Commissiedebat ggz / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie
Op 11 mei vindt het Commissiedebat plaats en wordt de stand van zaken in de ggz besproken. Wij waarderen de urgentie die de Tweede Kamer hieraan geeft. Dat blijkt uit het naar voren halen van dit debat van 6 juli naar 11 mei, maar ook uit de diverse vragen aan de minister die door diverse fracties zijn gesteld. Wij voelen ons daarmee gesteund in onze oproep vaart te maken met noodzakelijke akkoorden en programma’s. In deze brief nemen we u mee in de actualiteit rond een aantal onderwerpen.

7 maart 2022

Reactie de Nederlandse ggz op Hoofdlijnenbrief VWS
Op 8 maart vindt het hoofdlijnendebat plaats voor de Commissie VWS. Er is anders dan bij andere commissie-hoofdlijnendebatten nog geen brief gekomen met de inhoudelijke koers van de bewindslieden.
Lees onze reactie op de Hoofdlijnenbrief


4 februari 2022

Commissiedebat Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz
Binnenkort vindt het Commissiedebat Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz plaats. In deze brief lichten we enkele aandachtspunten toe.

17 december 2021

Op 15 december presenteerden VVD, D66, CDA en CU hun coalitie,- en regeerakkoord van ongeveer 50 pagina’s. Welke zaken daaruit vallen de Nederlandse ggz op? Lees daar meer over in Analyse regeerakkoord Rutte IV

19 oktober 2021

De Nederlandse ggz heeft een brief gestuurd aan de vaste commissie van VWS over de begrotingsbehandeling VWS 2022.

8 juli 2021

Het belang van topreferente ggz: uiteenzetting TOPGGz
Patiënten met complexe psychische stoornissen die vastlopen in hun behandeling in de reguliere ggz, kunnen door hun eigen behandelaar worden verwezen naar topreferente ggz-afdelingen. In veel gevallen kunnen behandelteams daar samen met de patiënt nieuw perspectief op herstel creëren, door vernieuwende behandelingen in te zetten en de meest recente wetenschappelijke inzichten toe te passen. In deze uiteenzetting geeft TOPGGz het belang weer van een goed geborgde topreferente ggz.

22 juni 2021

Reactie de Nederlandse ggz op Discussienota Zorglandschap ggz
VWS heeft met veldpartijen en andere departementen het afgelopen jaar discussie gevoerd over de toekomst van de ggz. Op basis daarvan is deze discussienota Zorglandschap ggz opgesteld, waar wij als branche op reageren. Deze discussienota is geen visie van het kabinet en ook geen visie van het ministerie van VWS, maar wordt als ‘menukaart’ van maatregelen gepresenteerd. Wij herkennen de meeste van deze opties reeds uit de contourennota ‘Zorg voor de toekomst’ waar wij eerder op hebben gereageerd. Echter worden in de nota ook wat nieuwe (in sommige gevallen onwelkome) maatregelen aangedragen. Onze reactie leunt sterk op onze recente kennisbundel én het verkiezingspaper van vorig jaar. De volledige ingediende reactie kun je hier teruglezen.