Naar homepage

Kamerbrieven Organisatie van zorg

29 april 2022

Inbreng Commissiedebat GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie

Op 11 mei vindt het Commissiedebat plaats en wordt de stand van zaken in de ggz besproken. Wij waarderen de urgentie die de Tweede Kamer hieraan geeft. Dat blijkt uit het naar voren halen van dit debat van 6 juli naar 11 mei, maar ook uit de diverse vragen aan de minister die door diverse fracties zijn gesteld. Wij voelen ons daarmee gesteund in onze oproep vaart te maken met noodzakelijke akkoorden en programma’s. In deze brief nemen we u mee in de actualiteit rond een aantal onderwerpen


7 maart 2022

Reactie de Nederlandse ggz op Hoofdlijnenbrief VWS

Op 8 maart vindt het hoofdlijnendebat plaats voor de Commissie VWS. Er is anders dan bij andere commissie-hoofdlijnendebatten nog geen brief gekomen met de inhoudelijke koers van de bewindslieden.
Lees onze reactie op de Hoofdlijnenbrief


4 februari 2022

Commissiedebat Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz

Binnenkort vindt het Commissiedebat Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz plaats. In deze brief lichten we enkele aandachtspunten toe.


17 december 2021

Op 15 december presenteerden VVD, D66, CDA en CU hun coalitie,- en regeerakkoord van ongeveer 50 pagina’s. Welke zaken daaruit vallen de Nederlandse ggz op? Lees daar meer over in Analyse regeerakkoord Rutte IV


19 oktober 2021

De Nederlandse ggz heeft een brief gestuurd aan de vaste commissie van VWS over de begrotingsbehandeling VWS 2022.


22 juni 2021

Reactie de Nederlandse ggz op Discussienota Zorglandschap ggz

VWS heeft met veldpartijen en andere departementen het afgelopen jaar discussie gevoerd over de toekomst van de ggz. Op basis daarvan is deze discussienota Zorglandschap ggz opgesteld, waar wij als branche op reageren. Deze discussienota is geen visie van het kabinet en ook geen visie van het ministerie van VWS, maar wordt als ‘menukaart’ van maatregelen gepresenteerd. Wij herkennen de meeste van deze opties reeds uit de contourennota ‘Zorg voor de toekomst’ waar wij eerder op hebben gereageerd. Echter worden in de nota ook wat nieuwe (in sommige gevallen onwelkome) maatregelen aangedragen. Onze reactie leunt sterk op onze recente kennisbundel én het verkiezingspaper van vorig jaar. De volledige ingediende reactie kun je hier teruglezen.

8 juli

Het belang van topreferente ggz: uiteenzetting TOPGGz

Patiënten met complexe psychische stoornissen die vastlopen in hun behandeling in de reguliere ggz, kunnen door hun eigen behandelaar worden verwezen naar topreferente ggz-afdelingen. In veel gevallen kunnen behandelteams daar samen met de patiënt nieuw perspectief op herstel creëren, door vernieuwende behandelingen in te zetten en de meest recente wetenschappelijke inzichten toe te passen. In deze uiteenzetting geeft TOPGGz het belang weer van een goed geborgde topreferente ggz.