Zoeken

Een toenemend deel van de mentale, psychische en psychosociale problematiek van de mensen die nu een beroep doen op de ggz wordt veroorzaakt door wat er in de maatschappij aan de hand is en de wijze waarop de maatschappij is ingericht.  

De Nederlandse ggz heeft haar visie gegeven op de discussienota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Zorg van de toekomst. Twee punten springen eruit: werk ver over de grenzen van de zorg heen samen aan preventie, vroege signalering en maatschappelijke ondersteuning. En geef professionals de ruimte om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren. Hiermee vermindert de instroom in de ggz, verbetert de doorstroom en vergroot een succesvolle uitstroom - zonder terugval.   

We zien dat de vraag naar ggz-zorg voor jeugd en volwassenen voor de coronacrisis al groot en groeiende was. Naar verwachting zal deze vraag de komende periode sterk stijgen. De ingrijpende gevolgen van de crisis op de mentale gezondheid van jong en oud en de lessen die corona ons heeft geleerd moeten we gebruiken in de discussie over de zorg van de toekomst.  

In de reactie geeft de Nederlandse ggz veel handvatten voor de manier waarop we met elkaar kunnen bouwen aan een veilige, inclusieve en gezonde samenleving.