Naar homepage
Preventie Investeer in preventie

Kamerbrieven Preventie

21 maart 2023

Voor het commissiedebat (CD) drugspreventie en verslavingszorg op 29 maart schreven Verslavingskunde Nederland en de Nederlandse ggz een brief.


10 februari 2023

In deze brief van 10 februari 2023 (per abuis 2022 vermeld) lichten de Nederlandse ggz en StichtingTopklinische GGz (TOPGGz) gezamenlijk enkele punten toe voor het Commissiedebat medische preventie.

2 december 2022

Brief verstuurd voor het commissiedebat leefstijlpreventie op 8 december 2022. Somatische én mentale preventie en gezondheid gaan wat ons betreft hand in hand.

31 mei 2022

Verslavingskunde Nederland, Mainline en de Nederlandse ggz informeren Kamerleden over leefstijlpsychiatrie en geven punten mee over verslaving en drugspreventie.

9 mei 2022

Op donderdag 12 mei 2022 debatteert de Tweede Kamer over het drugsbeleid. In een gezamenlijke brief geven de Nederlandse ggz, Verslavingskunde Nederland en Mainline punten mee aan de Kamerleden. Veel daarvan raken aan het probleem van stigmatisering.

17 maart 2022

VKN en de Nederlandse ggz stuurden gezamenlijk een vervolgbrief over leefstijlpreventie voor het rondetafelgesprek én commissiedebat Leefstijlpreventie.

9 maart 2022

Voor het CD Armoede en Schuldenbeleid op 17 maart schreven wij op 9 maart een brief samen met Valente.