Naar homepage

Tweede Kamer: investeer in verduurzaming van zorg

Verslag commissiedebat verduurzaming zorg 9 maart 2023

Joeri Veen 2

Joeri Redder-Veen

Adviseur Public Affairs

jveen@denederlandseggz.nl

De ggz is samen met andere onderdelen van het zorgstelsel een belangrijk politiek onderwerp. Joeri onderhoudt namens de branchevereniging politieke contacten en voorziet zo transparant mogelijk van informatie. Vragen? Stuur Joeri gerust een mailtje.

Op donderdag 9 maart debatteerde de Vaste Commissie voor VWS met minister Kuipers over verduurzaming in de zorg. Een belangrijk onderwerp, want de sector is bijvoorbeeld voor meer dan 7% van de CO2 uitstoot verantwoordelijk.

De zorgsector, en zeker ook de Nederlandse ggz, voelen zich verantwoordelijk om de zorg te verduurzamen. Daarom staan ze ook achter de ‘Green Deal’, een ambitieus programma om de negatieve impact op het klimaat drastisch te verlagen. Maar daarvoor missen ze de financiële ruimte.

Brief branches

In een gezamenlijke brief voorafgaand aan het debat vroegen de zorgbranches de Tweede Kamer en de minister dan ook om voldoende geld beschikbaar te maken. Zodat het mogelijk is te investeren in duurzaam vastgoed en om de zorgketen milieuvriendelijker in te richten.

Urgentie

Minister Kuipers probeerde de tien aanwezige Kamerleden (GroenLinks, PvdD, CU, SP, Goud, VVD, CDA, D66, PVV en JA21) ervan te overtuigen dat het kabinet de urgentie ziet en voelt. Hij verwees daarbij naar diverse interdepartementale overleggen met de ministeries I&W, BZK en EZK, een inventarisering van mogelijkheden om via wet- en regelgeving verduurzaming te bevorderen, en bovendien naar een gesprek met de minister van financiën over mogelijkheden voor financiering van verduurzaming.

Financiering

Toch uitten veel Kamerleden hun zorgen over de financiering. Ze wezen daarbij onder meer op de brief van branches: er is amper ruimte om te investeren in het verduurzamen van vastgoed. Ze vroegen zich af of er in dat kader een beroep kon worden gedaan op de middelen uit het klimaatfonds van het kabinet. Dat moet de minister gaan onderzoeken. Maar zelfs dan zou dat nog onvoldoende soelaas bieden, zo denken de zorgbranches. Er is echt een omvangrijk investeringskader nodig om de ambities uit de ‘Green Deal’ waar te maken. Bij de behandeling van de voorjaarsbegroting en rondom Prinsjesdag moeten deze middelen dan ook gevonden worden.

Er is echt een omvangrijk investeringskader nodig om de ambities uit de ‘Green Deal’ waar te maken

Preventie, medicijnen en hulpmiddelen

Een groot deel van het debat ging niet over vastgoed of over de financiering van verduurzaming. Er werd veel ruimte benut om de milieu-impact van medicatiegebruik (en medicatieafval) te bespreken. Dat gaat niet enkel over medicijngebruik in de medisch specialistische zorg, want ook psychofarmaca hebben een steeds omvangrijker ecologische voetafdruk. Er zijn veelbelovende initiatieven zoals her uitgifte, maar (Europese) regelgeving zit dat nog te vaak in de weg.

Ook de impact van niet circulaire hulpmiddelen in de zorgketens kwam aan bod. Een terechte link werd tenslotte gelegd tussen medische preventie, leefstijlpreventie en duurzaamheid. Een verband dat de minister ook erkende. Hij heeft met zijn ambtscollega’s de intentie om duurzaamheid toe te voegen bij afwegingskaders bij nieuw te ontwikkelen beleid op het ministerie.

U kunt op de Tweede Kamerpagina het volledige debat terugkijken.

Toezeggingen

De minister heeft meerdere toezeggingen gedaan. Veelal in de vorm van brieven. Te weten:

  • Brief in het najaar over een integraal programma verduurzamen zorg en welzijn;
  • Brief in het najaar over een brede verkenning naar wet- en regelgeving om de zorgsector te verduurzamen;
  • Een brief voor de zomer waarin wordt meegenomen duurzaamheid als onderdeel van het basispakket en bij aanschaf dure apparaten;
  • Brief na de zomer over extra maatregelen voor de extra-farmaceutische zorg;
  • Brief medio december: geneesmiddelenonderzoek ouderen;
  • Brief over een effectrapportage met inzicht op verduurzaming in de zorg;
  • Brief tijdens de voorjaarsnota, met onder meer de uitkomst van het gesprek met Financiën over een aanspraak op het klimaatfonds.
  • Kamerlid Ellemeet (GL), die het debat heeft geïnitieerd, heeft ook een tweeminutendebat aangevraagd. Dat betekent dat er later nog moties worden ingediend over dit onderwerp.

Dianne en Joeri voorafgaand aan het debat

Joeri (adviseur Public Affairs) en Dianne (beleidsadviseur) waren live bij het debat aanwezig. In deze video vertellen ze je waarom dat relevant was. Ook volgen ze de voortzetting van het debat met veel interesse.