Naar homepage

Regiobeeld Psychische Problematiek

Het Regiobeeld Psychische Problematiek laat zien hoe zorg en ondersteuning aan mensen met psychische problematiek op landelijk en regionaal niveau vorm krijgt. Ook geeft het informatie die bijdraagt aan inzicht en grip op de relatie en samenhang tussen psychische problemen en de maatschappelijke context.

Het regiobeeld bestaat uit drie perspectieven:

  1. Inzicht in de regionale context: de feiten en cijfers geven inzichten over demografische en sociaal-culturele kenmerken.
  2. Sociale factoren: hier wordt inzicht gegeven over factoren die iets kunnen zeggen over het (verwachte) zorg- en ondersteuningsgebruik in de regio.
  3. Aanbod en gebruik: hier worden inzichten gegeven in het aanbod en gebruik van verschillende zorgvormen. Dit wordt gedaan vanuit verschillende kaders zoals Zvw (Zorgverzekeringswet) (Zorgverzekeringswet), Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Pw (Participatiewet), etc.

Voor een juiste interpretatie van de data is het belangrijk deze aan te vullen met ervaringen vanuit de praktijk. Om dat op een goede manier te doen is een verandertheorie en stappenplan ontwikkeld die het proces om te komen tot onderbouwd beleid ondersteunt. Zo wordt praktijkkennis systematisch geïntegreerd met wetenschappelijke kennis.

Vanuit dit regiobeeld is er ruimte om regionale samenwerkingsverbanden hierbij te ondersteunen. Deze ondersteuning varieert van intensieve procesbegeleiding, workshops voor regionale coördinatoren, periodieke webinars en een helpdeskfunctie. Ga naar de Kennispagina Psychische Problematiek voor meer informatie.