Naar homepage

Namens alle leden heeft de Nederlandse ggz het Nationaal Preventieakkoord ondertekend: in 2025 zijn alle instellingen rookvrij.

Wat verstaan we onder rookvrije zorg?

  1. Rookvrije gebouwen en terreinen.
  2. Zorgprofessionals en andere medewerkers in de zorg roken niet onder werktijd en zijn ook niet herkenbaar als roker op hun werkplek.
  3. Zorgprofessionals en andere medewerkers in de zorg kunnen desgewenst worden ondersteund bij het stoppen met roken.
  4. Patiënten worden gediagnosticeerd in hun eventuele rookgedrag en kunnen actief en bij herhaling worden ondersteund richting stoppen met roken.
  5. Ook in de ambulante setting kunnen zorgprofessionals en medewerkers hun werk rookvrij doen (bijvoorbeeld bij thuisbezoek in FACT-zorg, ontwikkelen van een ‘rookvrije werkplek’).
  6. Leveranciers aan de zorg (zoals taxichauffeurs, schilders, wasserijen, groothandels) worden actief gewezen op het rookvrij beleid van de zorgaanbieder en worden hier door hen ook aan gehouden.
  7. In alle communicatie-uitingen van de zorginstelling (o.a. afspraakbrief, folders, borden met huisregels op het terrein) wordt het rookvrij beleid uitgedragen.

In 2025 alle lidinstellingen rookvrij

In 2025 zijn alle lidinstellingen van de Nederlandse ggz rookvrij. Dit geldt zowel voor de professionals en cliënten, als voor de leveranciers en bezoekers. We snappen dat het rookvrij maken van de instellingen niet makkelijk is en zullen instellingen waar mogelijk ondersteunen in het uitleggen van deze boodschap en bij de implementatie van het rookvrij-beleid. Dit vanuit de kerngedachte dat de gezondheidszorg er is om mensen beter te maken. Daar past roken niet bij.

Bronzen status

De komende jaren voeren alle ggz-instellingen aangesloten bij de Nederlandse ggz beleid om rookvrij te worden. Zij beschikken allen over beleid dat aansluit bij de bronzen status volgens de systematiek van het Global Network For Tobacco Free Health Care.

Verslaving voorkomen

Samen met andere partijen zetten we ons in om te voorkomen dat mensen gaan roken en helpen we rookverslaafden om van hun verslaving af te komen. We werken onder andere samen met Verslavingskunde Nederland en het Trimbos-instituut.

Blauw

Meer informatie over rookvrije zorg