Naar homepage

Namens alle leden heeft de Nederlandse ggz het Nationaal Preventieakkoord ondertekend: in 2025 zijn alle instellingen rookvrij.

Wat verstaan we onder rookvrije zorg?

  1. Rookvrije gebouwen en terreinen.
  2. Zorgprofessionals en andere medewerkers in de zorg roken niet onder werktijd en zijn ook niet herkenbaar als roker op hun werkplek.
  3. Zorgprofessionals en andere medewerkers in de zorg kunnen desgewenst worden ondersteund bij het stoppen met roken.
  4. Patiënten worden gediagnosticeerd in hun eventuele rookgedrag en kunnen actief en bij herhaling worden ondersteund richting stoppen met roken.
  5. Ook in de ambulante setting kunnen zorgprofessionals en medewerkers hun werk rookvrij doen (bijvoorbeeld bij thuisbezoek in FACT-zorg, ontwikkelen van een ‘rookvrije werkplek’).
  6. Leveranciers aan de zorg (zoals taxichauffeurs, schilders, wasserijen, groothandels) worden actief gewezen op het rookvrij beleid van de zorgaanbieder en worden hier door hen ook aan gehouden.
  7. In alle communicatie-uitingen van de zorginstelling (o.a. afspraakbrief, folders, borden met huisregels op het terrein) wordt het rookvrij beleid uitgedragen.

In 2025 alle lidinstellingen rookvrij

In 2025 zijn alle lidinstellingen van de Nederlandse ggz rookvrij. Dit geldt zowel voor de professionals en cliënten, als voor de leveranciers en bezoekers. We snappen dat het rookvrij maken van de instellingen niet makkelijk is en zullen instellingen waar mogelijk ondersteunen in het uitleggen van deze boodschap en bij de implementatie van het rookvrij-beleid. Dit vanuit de kerngedachte dat de gezondheidszorg er is om mensen beter te maken. Daar past roken niet bij.

Bronzen status

De komende jaren voeren alle ggz-instellingen aangesloten bij de Nederlandse ggz beleid om rookvrij te worden. Zij beschikken allen over beleid dat aansluit bij de bronzen status volgens de systematiek van het Global Network For Tobacco Free Health Care.

Aanjagers rookvrije ggz

Heb je een vraag over het rookvrij krijgen van je instelling? Neem dan contact op met onze aanjagers rookvrije ggz Trijnie Rozema, trozema@denederlandseggz.nl en Anton Van Balkom, avbalkom@denederlandseggz.nl. Zij zijn de verbindende schakel met alle landelijke partijen die betrokken zijn bij rookvrije zorg. Bij alles waarbij je ondersteuning kunt gebruiken als het gaat om het rookvrij maken van de instelling, kun je een beroep doen op Trijnie en Anton.

Verslaving voorkomen

Samen met andere partijen zetten we ons in om te voorkomen dat mensen gaan roken en helpen we rookverslaafden om van hun verslaving af te komen. We werken onder andere samen met Verslavingskunde Nederland en het Trimbos-instituut.

Blauw
Zonder titel 500 x 300 px 5000 x 3000 px

De papieren Stoptober-toolkit kun je als zorgverlener of zorginstelling gebruiken om binnen jouw organisatie aandacht te besteden aan Stoptober én om mensen die roken te motiveren om deel te nemen aan Stoptober. Zorgverleners kunnen hierbij het verschil maken. Met jouw hulp kunnen we mensen die roken nog beter bereiken en hen stimuleren om 28 dagen te stoppen met roken tijdens Stoptober.

Ga naar de toolkit