Naar homepage
Afbeelding Toons film

Themabijeenkomst 'Val je terug of mag je struikelen'

Datum en tijd
Locatie:
Bioscoop De Lieve Vrouw, Lieve Vrouwestraat 13, Amersfoort

Filmvertoning Toon W. is Hersteld en paneldiscussie

Dagelijks keren mensen die mede door hun psychiatrische problematiek risicovol gedrag hebben vertoond na een opname of detentie terug in de samenleving. Met of zonder ondersteuning proberen zij hun leven weer op te pakken.

Dit lukt niet altijd direct in één keer; iemand valt bijvoorbeeld terug in een verslaving of ander risicovol of overlast gevend gedrag. Hoe we daar als organisaties en professionals werkzaam in de zorg en veiligheid mee omgaan kan medebepalend zijn voor een succesvol herstelproces en terugkeer in de maatschappij. Hoe kijken we vanuit verschillende perspectieven naar een terugval en hoeveel struikelruimte kunnen en willen we bieden? Hoe hebben we aandacht voor het perspectief van de burgers in de wijk hierbij? Hierover gaan we in gesprek tijdens de themabijeenkomst ‘Val je terug of mag je struikelen?’.

Als onderdeel van de bijeenkomst vertonen we de film ‘Toon W. is hersteld’, een documentaire over het leven van Toon Walravens die opgroeit in de criminaliteit. Na diverse korte detenties krijgt Toon aan het begin van de jaren negentig vijf jaar gevangenisstraf als leider van een criminele organisatie. Deze straf betekent voor hem de ommekeer. Na de filmvertoning is er ruimte om vragen te stellen aan Toon, inmiddels ervaringsdeskundige en beleidsadviseur bij De Woenselse Poort. Daarna gaan we met een panel, bestaande uit vertegenwoordigers en professionals van gemeenten, de politie en een ggz-professional én de zaal in gesprek. Over loslaten en ruimte geven versus begrenzing en mogelijke risico’s in het herstelproces van deze mensen en mogelijke risico’s voor de mensen in hun omgeving.

Praktisch

Datum en tijd: 27 februari van 12.45 – 17:00, start film 13.15 uur
Locatie:
Bioscoop De Lieve Vrouw, Lieve Vrouwestraat 13 in Amersfoort.

Deze themabijeenkomst is voor iedereen die dit interessant vindt.

Deze themabijeenkomst wordt georganiseerd door het Waardenetwerk Zorg en Veiligheid van de Nederlandse ggz in samenwerking met Toon Walravens en Rob Deelen Videoproducties. Het Waardenetwerk Zorg en Veiligheid heeft als ambitie het realiseren van een maatschappij waarin ook mensen met onbegrepen en risicovol gedrag meedoen, met veiligheid voor henzelf, voor naasten en voor de samenleving.

Ontwerp zonder titel 20