Naar homepage
Juf met kinderen op school

Tweede Friese Wind Congres: Vroege herkenning en directe interventie bij kindermishandeling en verwaarlozing

Datum en tijd
Locatie:
Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden

Hoe kun je gezinnen met complexe problemen rond huiselijk geweld ondersteunen?

Samenwerken bij (vermoedens van) kindermishandeling of verwaarlozing kan beter. Waar KieN vorig jaar startte met de organisatie van een succesvol congres, waait “Een Friese Wind” door, is het een eigen beweging geworden met dit jaar opnieuw een inspirerend congres.

Tijdens het congres zijn jongeren een rode draad, zij introduceren sprekers, zijn dagvoorzitter en stellen vragen vanuit hun eigen perspectief. Een dag als deze is een investering in een duurzame samenwerking die verder reikt dan de bestaande beleidslijnen.

Achtergrond

In september 2023 bracht het Verwey-Jonker Instituut het rapport ‘Huiselijk geweld: een complex en hardnekkig probleem’ uit. Ook daaruit blijkt dat gezinnen met meervoudige problematiek langdurige begeleiding nodig hebben. Het onderzoek pleit voor een integrale netwerkaanpak, in plaats van een ketenaanpak. Samen om de gezinnen heen gaan staan in plaats van de problemen aan elkaar door te geven.

Op het Tweede Friese Wind Congres tref je de antwoorden op vragen als ‘ Hoe organiseer ik dat?’ ‘Waar krijg ik de juiste hulpverlener?’ ‘Moet ik melden of kan ik ook even overleggen met Veilig Thuis?’ Op al deze vragen en nog veel meer bieden wij een lerende omgeving waarin je zelf antwoorden vindt om jouw vak beter uit te voeren bij complexe gezinssituaties.

Doelgroep

Professionals werkzaam in de geboortezorg, huisartsgeneeskunde, (jeugd)gezondheidszorg, jeugdzorg, jeugdhulp, onderwijs, ggz-jeugd, POH-GGZ-jeugd etc.