Naar homepage

Resultaten onderzoek ‘Beschermd wonen, het mag wat kosten!’

Emergis was benieuwd naar de waarde en effecten van beschermd wonen in Zeeland

De droom van ggz-aanbieder Emergis is de mentale gezondheid van inwoners van Zeeland verbeteren, de ervaren kwaliteit van zorg optimaliseren, de tevredenheid bij onze medewerkers verhogen én de kosten binnen de perken houden. Maar hoe weet je nu als aanbieder van mentale gezondheidszorg en welzijn of je daadwerkelijk waardegedreven zorg biedt? Waarom doen we wat we doen? Kloppen onze aannames? Wat ervaren onze cliënten en bewoners en hoe waardevol is dat voor hen? Hoe verhoudt het beleid zich tot de praktijk? Wat zijn de effecten van de interventie en voor wie creëer je welke waarde?

Onderzoek

Onderzoekers Carien Borst en Peter Scholten onderzochten de waarde en effecten van beschermd wonen in Zeeland. Zij spraken met meer dan honderd mensen. Onder hen waren cliënten, hun familie, medewerkers en behandelaren van Emergis, gemeenten en zorgverzekeraars. Informatie die antwoorden geeft op de vraag welke waarde en effecten levert beschermd wonen voor individu en samenleving.

Het resultaat

De onderzoekers: “Langdurig klinisch verblijf óf dak- en thuisloosheid zijn de twee alternatieven als beschermd wonen wegvalt. Een uitkomst om over na te denken. De belangrijkste effecten en waardecreatie van beschermd wonen voor het individu en de samenleving zijn:

  • voorkomen van persoonlijk en maatschappelijk leed en kosten voor de samenleving;
  • vergroten van de kwaliteit van leven op persoonlijk en maatschappelijk vlak;
  • capaciteitsverbetering voor andere organisaties.

Het voorkomen van dak- en thuisloosheid en klinische opname levert kostenbesparingen op voor de samenleving in vergelijking met beschermd wonen. Daarmee is de ‘harde’ kant ondervangen. Tegelijkertijd schuilt de waarde van beschermd wonen nog veel meer in het voorkomen van persoonlijk leed van de mensen die het betreft. Beschermd wonen helpt om de cirkel te doorbreken waarin mensen zich geconfronteerd zien met eenzaamheid, isolement, depressies, psychoses, verslavingen en maatschappelijke teloorgang. De problematiek is dermate ontwrichtend dat mensen uit hun huis gezet worden, op straat komen te staan, familie overbelast is en er lange klinische opname volgt. Veel mensen om wie dit gaat, kennen deze cyclus van binnenuit. Er is hen veel aan gelegen dat er stabiliteit, groei en perspectief ontstaat als ze in een beschermende woonvorm verblijven, voor korte of langere tijd”.

Het boek ‘Beschermd wonen, het mag wat kosten!’ is het eindresultaat van het onderzoek

Bekijk de digitale versie van het boek met een managementsamenvatting van het boek op pagina 11.