Naar homepage

Interviews deelnemers en partners waardenetwerk volwaardig burgerschap

De ambitie van het waardenetwerk volwaardig burgerschap is mensen met psychische problemen te helpen om hun eigen leven weer op te bouwen. We kijken naar de behoeften en de kracht van de patiënt/burger zelf, maar ook naar wat de naaste omgeving en de samenleving als geheel nodig hebben. Tijdens plenaire bijeenkomsten van het waardenetwerk worden goede voorbeelden en kennis uit onderzoek gedeeld. Hieronder worden de verschillende interviews met netwerkdeelnemers en partners over deze voorbeelden en kennis weergegeven.