Naar homepage

Netwerksamenwerking rond de burger en naasten

We willen handvatten voor de eigen praktijk om tot netwerkzorg/samenwerking te komen waarbij de burger centraal staat en deze zoveel mogelijk in regie blijft en waarbij naasten worden betrokken. Vanuit praktijkvragen van deelnemers verkrijgen we inzicht in het realiseren van de transformatie, het intern anders organiseren van je eigen organisatie en de samenwerking met het informele netwerk.

In deze ontwikkeling horen ook de Mentale Gezondheidscentra uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) thuis. In het IZA is afgesproken om Mentale Gezondheidscentra te creëren die passende en tijdige zorg of ondersteuning bieden aan mensen met mentale problemen die ook op andere levensgebieden problemen ervaren.

Naamsverandering

De term Mentale Gezondheidscentra wordt Mentale Gezondheidsnetwerken heeft een bestuurlijke commissie in december 2023 unaniem besloten.

Meer informatie

Meer weten over het IZA (Integraal Zorgakkoord)?
Ga naar de themapagina IZA.

Groep mensen aan tafel

De titel van dit rapport van Galan Groep staat voor de zeer betrokken en kundige hulpverleners, die bij zowel cliënten, naasten als collega’s en hun instellingen in een bepaalde wijk bekend zijn. Met ‘Iedereen kent Oscar’ wordt naar het netwerk (iedereen) en de persoon (de professional) zelf verwezen. Het gaat in een netwerkorganisatie niet om systemen en procedures, maar vooral om de mens die zich inzet voor de ander en omgekeerd.

Lees de adviezen voor Mentale Gezondheidscentra