Naar homepage
Iza met achtergrond paars
Samenwerken aan gezonde zorg

Integraal Zorgakkoord

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg, waaronder de ggz.

Iedereen moet kunnen rekenen op toegankelijke, goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg; nu en in de toekomst. We willen mensen met (ernstige) psychische problemen tijdig helpen met zorg of ondersteuning die bij hen past. Om dit te bereiken zijn in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg.

We behalen de doelen als alle partijen de gemaakte afspraken uit het Integraal Zorgakkoord met elkaar realiseren, en de benodigde randvoorwaarden zoals voldoende financiële middelen en de afspraken met andere partijen en gemeenten zijn geregeld.

Voor het realiseren van onze ambities is het werkplezier van onze medewerkers en het behoud van onze hulpverleners essentieel. We willen dat het aantrekkelijk is en blijft om in de ggz te komen én te blijven werken, vooral ook in de teams die de mensen met complexe hulpvragen behandelen.

Verhalen uit de regio bieden inspiratie bij de uitvoering van het IZA

Het IZA heeft als doel om de zorg voor de toekomst goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Speerpunten voor de ggz zijn daarbij het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra, cruciale ggz-zorg beschikbaar houden, wachttijden terugbrengen, arbeidsmarkt en digitalisering van zorg. De regioverhalen bieden inspiratie bij de uitvoering van het IZA.

Domeinoverstijgende samenwerking

Daarnaast gaan we intensiever samenwerken met elkaar, en met huisartsen en gemeenten. Samen kijken we welke hulp voor mensen met mentale problemen passend is. Dat kan ggz zorg door ggz-aanbieders zijn, maar dat hoeft niet altijd. We gaan ook anders werken door bijvoorbeeld mensen vaker digitaal, hybride, in groepen of korter te behandelen.

Uiteraard moet zeer specialistische zorg beschikbaar blijven voor mensen met complexe psychische problemen. Wij maken een overzicht hoeveel van deze cruciale zorg nodig is. We bewaken voldoende beschikbaarheid van deze zorg door goede contracten en het aanpakken van knelpunten.

Samen met andere partijen werken we er zo aan dat mensen met psychische klachten minder lang op zorg wachten. We verwachten dat de wachttijd binnen een paar jaar maximaal 5 weken is, als de instroom in de ggz zich ontwikkelt zoals verwacht en we een inspirerende werkomgeving weten te bieden aan onze medewerkers.

I Stock 639109564

Uitvoering

In het IZA is afgesproken dat de regie voor de uitvoering van het IZA in de regio’s ligt. In elke regio is een kerninstelling benoemd die deelneemt aan de uitvoering van het IZA. De Nederlandse ggz ondersteunt haar leden bij de uitvoering daarvan, sluit aan bij verschillende landelijke overleggen (onder andere thematafels bij VWS) waar de opgaven uit het IZA worden opgepakt, bewaakt de wisselwerking tussen wat er op regionaal en landelijk niveau gebeurt en zorgt dat goede voorbeelden breed worden gedeeld.

Om deze opgaven goed uit te voeren, is er een coördinatieteam, een kernteam IZA op het bureau en werken we met 14 winning teams. Het coördinatieteam bestaat uit bestuurders van ggz-aanbieders en het bestuur van de Nederlandse ggz. In de winning teams doen afgevaardigden van de leden mee. De winning teams en het coördinatieteam worden ondersteund door het kernteam IZA.

Blijf op de hoogte

In onze Ledennieuwsbrief (voor medewerkers van leden van de Nederlandse ggz) geven we regelmatig een update over de uitvoering van het IZA. Wil je de Ledennieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een bericht naar: communicatie@denederlandseggz.nl. Bestuurders en communicatieafdelingen van lidinstellingen ontvangen wekelijks de Weekupdate waarin we aandacht besteden aan het IZA.

Belangrijke documenten

Vragen

Heb je vragen over het IZA? Krijg je bepaalde signalen of ervaar je knelpunten? Stuur dan een bericht naar iza@denederlandseggz.nl. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.