Naar homepage

(Online) Netwerkbijeenkomsten Volwaardig burgerschap

Wanneer?

 • 25 april 2024 van 9.30 - 16.30 uur (op locatie in Utrecht)
 • 4 juli 2024 van 13.00 - 15.30 uur (online)
 • 10 oktober 2024 van 13.00 - 15.30 uur (online)

Het waardewerk Volwaardig burgerschap werkt vanuit de visie waarderend veranderen. Dat is het leren in je eigen praktijk van goede en werkende praktijken die het verschil maken in het leven van de doelgroep en dat toepassen in de eigen organisatie. Dat betekent dat we denken vanuit de veranderkracht, vitaliteit en eigen kracht vanuit een positieve visie op gezondheid.

Waar gaat het over?

Tijdens de bijeenkomsten werken we steeds aan vier thema's. Per bijeenkomst kan je aansluiten bij het thema van jouw keuze. De thema's zijn:

 1. Herstelgericht werken en gelijkwaardigheid
  Deze themagroep wil het gedachtegoed van de herstelbeweging verder brengen. Hoe leg je in herstelgericht werken de verbinding tussen ggz en sociaal domein. Herstelinitiatieven staan daar tussenin. Het afgelopen jaar hebben we het veel gehad over hoe je tot meer van dat soort initiatieven komt en wat daarin de rol van de gemeente is. Dit jaar leggen we de focus op het veranderen van de cultuur in je organisatie door inzet van ervaringskennis, wat een professional in huis moet hebben en of opleidingen hierin al voldoende voorzien. We zoeken hierin verbinding met de VvED, gemeenten en Zelfregie en herstelinitiatieven.
 2. Netwerksamenwerking rond de burger en naasten
  We willen handvatten voor de eigen praktijk om tot netwerkzorg/samenwerking te komen waarbij de burger centraal staat en deze zoveel mogelijk in regie blijft en waarbij naasten worden betrokken. Vanuit praktijkvragen van deelnemers verkrijgen we inzicht in het realiseren van de transformatie, het intern anders organiseren van je eigen organisatie en de samenwerken met het informele netwerk.
 3. Wonen en woonvormen
  Afgelopen jaar hebben we het veel gehad over aansluiten bij regionale woonzorgvisies. Dit jaar bespreken we het inzetten van domotica en zorgrobots om mensen langer zelfstandig of met minder ondersteuning te laten wonen, de samenwerking tussen ggz en woningcorporaties en hoe cliënten worden geholpen om verbinding te maken met de buurt.
 4. Werk en zingeving
  Deze themagroep gaat over het belangrijke thema werk en zingeving en hoe dit meer onderdeel te laten zijn van zorgtrajecten, hoe we omgaan met stigma en wanneer werk niet haalbaar is maar zingeving minstens zo relevant.

Inspiratie van de netwerkbijeenkomst op 19 april 2023

Benieuwd welke onderwerpen er worden besproken tijdens de netwerkbijeenkomsten? In de video hiernaast zie je een korte impressie van de bijeenkomst van 19 april 2023.

Nog veel uitgebreider vertellen we over de ambities en activiteiten van het waardenetwerk in onze podcast. Voor iedereen terug te luisteren! Luister de podcast.

Doe mee met het waardenetwerk Volwaardig burgerschap

Wie kan er meedoen?

De deelnemers zijn heel divers. Op dit moment doen bestuurders, directeuren, beleidsadviseurs, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en onderzoekers mee. Ook samenwerkingspartners zoals MIND, Aedes, Divosa, Phrenos, Trimbos, de VvED (Vereniging van Ervaringsdeskundigen), herstelinitiatieven, gemeenten en welzijnspartners maken deel uit van het netwerk.

Wat levert het je op?

 • Betere blik op je eigen project
 • Als professional heb je een plek waar je je vragen kunt bespreken
 • Inzicht in werkzame elementen voor het vraagstuk
 • Met input van andere ‘peers’ en van hun aanpak (wat werkt en wat niet)
 • Input voor landelijke lobby vanuit de inhoud van de opgave/oplossing

Wat vragen we van jou?

 • Met je eigen project/beweging aan de slag! Je werkt aan betekenisvol veranderen op het thema van je keuze.
 • Deel opgedane ervaringen met collega’s, je organisatie om de opbrengst te vergroten.
 • Betrek (netwerk)partners in dit netwerk, als dat nodig is voor inzichten en voortgang van jouw project.