Naar homepage

Werkwijze Mentale gezondheidsnetwerken gepubliceerd

Handleiding om in de regio aan de slag te gaan

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat elke regio een Mentaal gezondheidsnetwerk krijgt. Dat zorgt ervoor dat mensen met psychische en sociale problemen sneller de juiste ondersteuning of zorg krijgen, op de juiste plek. Of dat nu in het sociaal domein is of in de ggz. Niet de ziekte staat daar centraal, maar de persoon zelf met zijn unieke krachten en kwetsbaarheden en zijn persoonlijke netwerk.

Het landelijke programma Mentale gezondheidsnetwerken zorgt ervoor dat elke regio aan de slag kan met de inrichting van een Mentale gezondheidsnetwerk. In dit programma werken verschillende partijen samen. Het programma publiceert nu deze Werkwijze.
De Werkwijze ontwikkeling Mentale gezondheidsnetwerken beschrijft wat een Mentaal gezondheidsnetwerk is en welke functies het heeft. De meeste van die functies zijn straks in elke regio hetzelfde. Maar er is ook ruimte voor regionaal maatwerk. In het programma wordt nu hard gewerkt om een passende financiering te regelen voor Mentale gezondheidsnetwerken en de functies.

In de komende jaren gaan we op alle niveaus leren wat wel en niet werkt in Mentale gezondheidsnetwerken. De Werkwijze wordt zo nodig aangepast Bestaande succesvolle initiatieven zullen natuurlijk de ruimte krijgen om naar de situatie in de Werkwijze toe te werken. Dit wordt nog vastgelegd in veldafspraken die het programma voorbereidt. Voor actuele informatie komt er een website, mentalegezondheidsnetwerken.nl.

De Werkwijze Mentale gezondheidsnetwerken is opgesteld door de veldpartijen van het programma: de Nederlandse ggz, Ineen, Landelijke Huisartsenvereniging, VNG en Zorgverzekeraars Nederland.
In samenwerking met: MIND, Sociaal Werk Nederland en V&VN
Met steun van
: Zorginstituut Nederland, NZa en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Vragen of opmerkingen? Mail dan naar programma@mentalegezondheidsnetwerken.nl.

Deze handleiding beschrijft wat een Mentaal gezondheidsnetwerk is en welke functies het heeft. Download de werkwijze

Werkwijze mgn