Naar homepage

Wonen en woonvormen

In 2023 hebben we het veel gehad over aansluiten bij regionale woonzorgvisies. Dit jaar bespreken we het inzetten van domotica en zorgrobots om mensen langer zelfstandig of met minder ondersteuning te laten wonen, de samenwerking tussen ggz en woningcorporaties en hoe cliënten worden geholpen om verbinding te maken met de buurt.

Wonen staat voor een ‘thuis’ en is een belangrijke randvoorwaarde voor volwaardig burgerschap. Dit geldt ook als mensen (tijdelijk) wonen in een instelling of beschermde woonvorm.

In het waardenetwerk Volwaardig burgerschap is het thema 'Wonen en woonvormen' in de afgelopen anderhalf jaar intensief besproken met deelnemers uit de ggz, bw’s, gemeenten, woningcorporaties en met vertegenwoordigers van Aedes, Divosa en Valente. De gesprekken zijn samengevat in een overzichtsartikel Gesprekken over Wonen en Woonvormen. Het artikel verspringt steeds van perspectief en gaat in op dilemma’s en goede praktijken die tijdens de gesprekken aan bod kwamen. Belangrijke leidende principes die we met elkaar hebben gevonden in deze gesprekken zijn:

  • Behoud van een Thuis: Mensen met een zorgvraag verhuizen we niet zomaar, tenzij daar een uiterst gegronde reden voor is.
  • Onvoorwaardelijk Recht op Wonen: Laten we mensen met psychische problematiek niet belasten met extra voorwaarden om een eigen plek te krijgen.
  • Samenwerking en Oplossingsgericht Denken: We zijn toegankelijk voor wijkbewoners en professionals. Samen zoeken we naar oplossingen bij problemen rond een cliënt die woont in een wijk.
  • Respectvolle Taal: Woorden als instroom, doorstroom en uitstroom doen eerder denken aan goederen dan aan mensen. Onze woorden moeten de menselijke waardigheid weerspiegelen.
Mensen in hofje

Eén van de opbrengsten van het netwerk Volwaardig burgerschap is het artikel Gesprekken over Wonen en Woonvormen.