Naar homepage

Voorkomen verplichte zorg: Onderzoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De IGJ heeft onderzocht voor de jaren 2022 en 2023 hoe in de ggz gedwongen zorg wordt toegepast. Zij concluderen dat in de ggz aandacht is voor reflectie en leren en voor het verbeteren van de uitvoering van verplichte zorg.

Tegelijkertijd zien zij dat er aandacht nodig is voor:
👉 bewustwording over (ambulante) verplichte zorg en registratie daarvan.
👉 eigen regie en rechtspositie van de cliënt.
👉 kwaliteit van de kwalitatieve analyses met een reactie van de cliëntenraad.

Aangesloten bij coalitie

Vanuit het Waardenetwerk zorg en veiligheid zijn wij aangesloten bij de Coalitie Voorkomen verplichte zorg.