Zoeken

Via onze waardenetwerken brengen we ggz-aanbieders (leden) en samenwerkingspartners, binnen en buiten de sector met elkaar in contact. De Nederlandse ggz werkt samen met leden en (keten)partners in de aanpak van ggz thema’s waarop we de geestelijke gezondheidszorg kunnen  vernieuwen en verbeteren. In ieder waardenetwerk staan kennisuitwisseling, innovatie en inspiratie centraal. Dit is gebaseerd op specifieke ambities, thema’s en (jaar)doelen die in ieder waardenetwerk centraal staan. Samen bouwen en bewegen de deelnemers aan maatschappelijke kracht en meerwaarde van het waardenetwerk.

Er zijn zes waardenetwerken. Per waardenetwerk bieden we meer informatie over onder meer hun ambities, doelen, deelnemers en verhalen uit de praktijk.


          Bekijk                  Bekijk                   Bekijk 
 

         Bekijk                      Bekijk                 Bekijk 

Maak kennis met de waardenetwerken!

Terugblik bijeenkomst Waardenetwerken
Vrijdag 6 juli 2021 was de digitale bijeenkomst “ Kennismaken met de waardenetwerken” met een opkomst van ongeveer 55 bestuurders, directeuren, managers en professionals van de Nederlandse ggz. 

In het eerste deel ging Jacobine Geel met de voorzitters van de waardenetwerken in gesprek over hun maatschappelijke opgave en doelstellingen. Duidelijk werd dat juist die opgave voor elk netwerk betekent dat er breed samengewerkt wordt met veel verschillende netwerkpartners. Zowel landelijk als regionaal.  

In het tweede deel werd in deelsessies per waardenetwerk gesproken over de  thema’s  binnen het waardenetwerk en hoe deze kunnen bijdragen aan de opgaven waar de leden voor staan. We verzamelden input over de activiteiten die ontwikkeld kunnen worden en er zijn afspraken gemaakt op welke wijze de deelnemers betrokken willen blijven. 

Tijdens de bijeenkomst hebben we de ontwikkelde richting kunnen toetsen bij de leden. Zo maakten we samen een brede verbinding op de gekozen thema’s. Er was ook veel belangstelling voor de online Ggz community die op dit moment ontwikkeld wordt.   

We gaan de komende maanden de opgehaalde input vertalen naar concrete activiteiten die aansluiten bij de wensen. 

Functie van de waardenetwerken

Doe je mee met onze beweging?

We vernieuwen en verbeteren de ggz. Dit doen we samen met anderen. Bijvoorbeeld door het delen van ideeën en initiatieven. Wil jij ook met ons meedenken en meedoen? Herken je ook je eigen maatschappelijke doelstellingen in de ambities van de Nederlandse ggz en wil je graag bijdragen? Sluit aan bij onze waardenetwerken!
Meer informatie