Naar homepage
Beeldbellen i Stock 1219240298 3 3

Webinar Grip op Onbegrip, donderdag 8 februari

Datum en tijd
Locatie:
Online

Afgelopen jaar zijn 8 multidisciplinaire teams in Nederland getraind in de Welkome wijk aanpak aan de hand van hun eigen casussen. Hogeschool Windesheim beschrijft de methodiek nu om in het curriculum op te nemen van relevante hbo-opleidingen van de hogeschool. Hierover organiseren het lectoraat Ggz en maatschappij, MIND en het waardenetwerk Volwaardig burgerschap van de Nederlandse ggz een webinar. Het waardenetwerk Volwaardig burgerschap heeft deze aanpak gesteund en in het netwerk gepromoot.

Doel

Doel van de aanpak: “Hoe kun je als professional zorgdragen voor meer begrip en draagvlak voor personen met onbegrepen gedrag in de buurt?

Doelgroep

Het webinar is interessant voor (toekomstige) professionals in het sociale domein en in de ggz.

We nemen jou als (zorg)professional mee in de belevingswereld van professional, cliënt, buren en omwonenden, waarbij je het volgende zult leren:

  • Verplaatsen in de belevingswerelden van cliënt, buren en omwonenden.
  • Reflecteren op zorgen en angsten.
  • Denken in belangen in plaats van (persoonlijke) behoeften.
  • Dichten van de kloof tussen cliënt, buren en omwonenden.

Organisatie

Het lectoraat Ggz en maatschappij van Windesheim, MIND en het waardenetwerk Volwaardig burgerschap van de Nederlandse ggz.

Bekijk de Flyer van de uitnodiging of ga naar het aanmeldformulier.