Naar homepage
Beeldbellen

Webinar over hulpmiddel bij overweging Wlz of Wmo-Zvw

Datum en tijd
Locatie:
Online

Het ministerie van VWS, de Nederlandse ggz, Valente, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en MIND hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over de hoge instroom cliënten in de Wlz en de gevolgen daarvan; partijen hebben in 2023 drie maatregelen op korte termijn genomen om die instroom enigszins in te dammen, zodat de Wlz beschikbaar blijft voor de groep cliënten met ernstige psychische aandoeningen die de bescherming van deze wet echt nodig heeft. Eén van die maatregelen is het beter duiden van de instroomcriteria voor mensen met een langdurige ggz-zorgvraag. Het CIZ is hier ook bij betrokken geweest, vanwege de belangrijke rol die het indicatieorgaan heeft bij het bepalen van de toegang tot de Wlz.

Er is een hulpmiddel ontwikkeld dat professionals bij gemeenten, zorgaanbieders en het CIZ helpt om in te schatten of een cliënt wel of niet in aanmerking komt voor een CIZ-indicatie en behandeling en/of begeleiding en ondersteuning moet krijgen vanuit de Wlz of de Wmo-Zvw. Bovengenoemde partijen organiseren op 15 november een webinar om het hulpmiddel toe te lichten. Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de indicatiestelling van cliënten met een ernstige psychische aandoening is van harte welkom om dit webinar bij te wonen.

Aanmelden

Aanmelden voor het webinar kan op de website van de VNG, via deze link.