Naar homepage
Mentally healty communities

Webinar supporting networks

Datum en tijd
Locatie:
online

De mensen en gemeenschappen om ons heen hebben een grote invloed op onze mentale gezondheid, en kunnen een belangrijke steun zijn wanneer we ons niet goed voelen. Met de beweging naar herstel binnen de gemeenschap is er een grotere rol voor de omgeving en samenleving. De de rol van familie, vrienden, collega’s, buren en andere informele steunpersonen is nog belangrijker geworden. 

Welke internationale voorbeelden van samenwerkingsvormen tussen informele steunnetwerken en professionele zorg zijn er? En wat is er nodig om de veerkracht van het informele steunnetwerk te vergoten en de relatie met de ontvanger van steun gelijkwaardig en gezond te houden?

De waardenetwerken Internationaal Verbinden en Mentale Gezondheid organiseren een internationaal webinar met een inspirerende set sprekers:

• Seval Sonmez: Trainer, spreker en consultant voor ondersteuning van familie rondom mentale gezondheid

• John Saunders: directeur EUFAMI

• Darryl Maybery: Professor in Rural Mental Health, Monash University, Australie

• Cassandra Barkman: Vrijetijdskundige, agoog en GGZ ervaringsdeskundige bij Altrecht en het UMC

Dit webinar is onderdeel van de Europese week van de Mentale Gezondheid en wordt georganiseerd in samenwerking met EUFAMI

De voertaal van het webinar is Engels.