Naar homepage

Welkome wijk: gratis 1-daagse teamtraining met eigen casuïstiek

Wil je met je samenwerkingspartners in de wijk leren hoe je acceptatie door buurtgenoten en inclusie van cliënten die zelfstandig wonen, vergroot? Teken dan in voor een eenmalige eendaagse training in de Welkome Wijk aanpak. De trainingen zijn in juni, september en oktober 2023. Teams gaan met eigen casussen aan de slag. De opgedane ervaring is daarna toe te passen voor andere cliënten en andere teams.

Voor wie

De teamtrainingen zijn bedoeld voor professionals die samenwerken bij de begeleiding van mensen met een psychische aandoening in de wijk. Denk aan professionals uit het wijkteam, FACT, uit welzijn en de woningcorporatie.

Het aanbod eendaagse trainingen is beperkt*

De data van de trainingen zijn:
Juni
: 13 juni, 23 juni
September
: 15 september, 20 september
Oktober
: 5 oktober, 10 oktober, 11 oktober, 20 oktober, 23 oktober, 24 oktober

De tijden: van 09.45 uur – 15 uur met een half uur lunchtijd.**

*In overleg kan worden afgeweken van bovengenoemde data.
**Locatie en catering dienen door de deelnemers zelf geregeld te worden

Casus uitwerken

Er is ruimte voor maximaal 8 verschillende groepen/teams op locatie. Teams zullen twee (anonieme) casussen uitdiepen, waarin cliënten problemen ervaren met inclusie, of buren met overlast. Het team werkt aan het formuleren van een ander of nieuw handelingsperspectief en een benadering waarin de perspectieven en de betrokkenheid van de buren of omgeving daadwerkelijk nodig zijn om tot meer begrip en inclusie te komen.

Aanmelden

Deelname aan de training is gratis. Wie het eerst reageert is het eerste aan de beurt. Wil je samen met een team van professionals gebruik maken van de mogelijkheid van deelname aan een trainingsdag, laat dit dan snel weten door te mailen naar netwerkcoördinator Volwaardig burgerschap Liesbeth van Gent van de Nederlandse ggz: lgent@denederlandseggz.nl.

Wil je meer weten over de inhoud van de leerbijeenkomst? Mail dan naar Petra van der Horst van MIND: petra@kwetsbaarheidindewijk.nl. Zij begeleidt de leerbijeenkomsten.

Meer informatie over het project Welkome wijk

Steeds meer mensen met een psychische aandoening wonen (al dan niet met professionele begeleiding) zelfstandig in buurten en wijken. De acceptatie en inclusie van deze groep inwoners is echter niet vanzelfsprekend. De vooroordelen en stigmatisering rond deze groepen inwoners maken het voor hen niet eenvoudig om een (veilige) plek te vinden in hun buurt of wijk. Hun eigen problematiek, leefstijl, omstandigheden en zelfstigma kunnen ervoor zorgen dat het samenspel met hun omgeving stroef verloopt.

In het project Welkome Wijk, van voorheen Samen Sterk zonder Stigma, zijn de afgelopen jaren kennis en inzichten opgedaan met de dynamiek in buurten en wijken waar mensen met een psychische aandoening wonen en leven. Deze kennis zet MIND in bij regionale trainingen, die vanuit de Nederlandse ggz worden gefaciliteerd en door ZonMW gefinancierd.