Naar homepage
Docent geeft les aan een groep studenten

Werkconferentie Datagedreven zorg

Datum en tijd
Locatie:
De Eenhoorn, Amersfoort

Verenso heeft van VWS het verzoek gekregen om een werkconferentie over datagedreven werken te organiseren. De werkconferentie vindt plaats op 7 december 2023 van 09.30 – 15.30 uur in de Eenhoorn in Amersfoort. Graag wisselen we tijdens de werkconferentie kennis en ideeën met elkaar uit en bespreken we noodzakelijke randvoorwaarden.

Wat is datagedreven werken?

Het doel van datagedreven werken is data inzetten om kwaliteit van zorg, behandeling en leven te verbeteren. Hoe doe je dat? En wat betekent dit voor de langdurige zorg?
Tijdens de bijeenkomst staan twee vragen centraal:

  1. Wat kan datagedreven werken voor de langdurige zorg betekenen?
  2. Wat is (randvoorwaardelijk) nodig om in de langdurige zorg tot datagedreven werken te komen?

Programma 7 december 2023

Het programma ziet er als volgt uit:

09.30 uur Inloop-ontvangst
10.00 uur Start bijeenkomst en plenaire presentaties van:

  • Melissa Perotti van Bol
  • Simon Hoogvliet van KPN Health
  • Prof. Dr. Sytse Zuidema van UNO UMCG
  • Arjan Beelen van Flever

12.05 uur Lunch
13.00 uur Uiteen in groepen - discussie over mogelijkheden datagedreven werken in de praktijk
15.00 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting conferentie
15.30 uur Einde

Doelgroep van de werkconferentie

De werkconferentie is bedoeld voor beleidsmakers, zorgprofessionals, bestuurders, stafmedewerkers, onderzoekers en EPD-leveranciers en andere organisaties die zich bezighouden met datagedreven werken en de inzet van technologie. De werkconferentie wordt georganiseerd voor de Wlz-gefinancierde zorg, waaronder (intramurale) ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en de ggz. Vanwege de omvang geldt voor de ggz dat ook geïnteresseerden van buiten de Wlz-gefinancierde zorg mogen aansluiten.

Er zijn 5 accreditatiepunten toegekend voor specialisten ouderengeneeskunde en artsen VG voor deelname aan de werkconferentie. Accreditatie voor verpleegkundigen en verzorgenden en verpleegkundig specialisten wordt aangevraagd.

Deelname

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Let op! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zonder aanmelding kun je niet deelnemen.