Zoeken

Een winning team bestaat uit bestuurders en andere deskundigen. Zij richten zich tijdelijk op een deelonderwerp. Het doel is om op dit thema een concreet resultaat te behalen in de belangenbehartiging of lobby. Er bestaat een intensieve samenwerking tussen het bureau en de leden van dit team. Op die manier zorgen we dat de voorstellen en resultaten aansluiten op de dagelijkse praktijk en hun weg vinden in het Haagse en/of de regio. Winning teams kennen een start (de opdracht) en een duidelijk afgesproken einde (het afgeleverde product of de inspanning). De huidige winning teams opereren onder de regieteams, maar ook via de waardenetwerken kunnen winning teams worden ingesteld.

Bekijk per regieteam de verschillende winning teams en de deelnemers.

 
   
   

           Bekijk                     Bekijk                         Bekijk