Zoeken

Het regieteam geeft prioriteit aan specifieke relevante onderwerpen via ‘winning teams’. Deze teams werken onderling vaak samen en stemmen ook af met de regieteams en de waardenetwerken. Winning teams opereren onder de regieteams, maar ook via de waardenetwerken kunnen winning teams worden ingesteld.
 
Hieronder een overzicht van de winning teams en de deelnemers die opereren onder het regieteam Zorg en Financiering:
Ga terug naar de hoofdpagina