Naar homepage

In het heetst van de strijd moet je elkaars taal spreken

In gesprek op een andere manier

Op donderdag 6 april organiseerde het waardenetwerk Zorg en Veiligheid samen met het bestuurlijk overleg WVggz Overijssel een werkconferentie. Het thema: ‘Het perspectief van de inwoner centraal.’ 

Uit de hele regio kwamen verschillende partijen samen. Zoals ggz-professionals, psychiaters, een politieman, een medewerker van het openbaar ministerie, ervaringsdeskundigen, en wethouders en burgemeesters van betrokken gemeenten. Ze gaan met elkaar in gesprek op een ándere manier. De verhalen van ervaringsdeskundigen Michael en Heleen laten zien dat de ondersteuning die mensen met langdurige problematiek krijgen niet altijd passend is. Kijken we wel echt naar degene die tegenover ons zit? Hoe voeren we het gesprek met cliënten?

Oefenen

Is het zo makkelijk om als hulpverlener in de huid te kruipen van mensen die hulp nodig hebben, om te zien wat er nodig is? Nee, zegt Patricia Esveld. Maar het gesprek voeren kan wel. ‘Dat oefenen we hier, door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Wat bedoel jij nou echt? Wat zijn jouw waarden? Hoe is jouw mensbeeld?’ Het is iets dat ze binnen het waardenetwerk ook zijn gaan doen. Dat ging niet vanzelf, vertelt Patricia. ‘De ervaringsdeskundigen spelen een heel belangrijke rol voor ons. Zij laten ons in de spiegel kijken. Zo leren we wat we wel kunnen zeggen en wanneer we vooral kijken door de ogen van een professional.’

De praatplaat helpt je bij het voeren van het 'andere gesprek'. Je kan 'm gebruiken als je betrokken bent bij het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen met complexe problematiek. Samenwerking is de basis van effectieve en passende ondersteuning aan deze groep mensen. Deze praatplaat is een hulpmiddel om in jouw samenwerkingsverband verder te praten.

naar de praatplaat
Praatplaat intro

Andere oplossingen

Het doel van het waardenetwerk is om deze andere vorm van met elkaar praten te verspreiden over de verschillende regio’s, legt Patricia Esveld uit. ‘Aan de ene kant ontstaat er betere zorg en dienstverlening voor de burger. Tegelijk zorg je ook dat inwoners van de wijk leren en begrijpen hoe ze met elkaar om kunnen gaan.’ En het is ook nu nodig, zegt ze. ‘We zitten in een tijd van schaarste, zeker als je kijkt naar de gezondheidszorg. We proberen veel op te lossen met zorg terwijl veel problemen anders op te lossen zijn. Denk maar aan ondersteuning bij schulden, een dak boven je hoofd, of een goed sociaal netwerk. Andere oplossingen zorgen ervoor dat we mensen juist uit de zorg houden.’

Annemarie de Bie vatte het gesprek op deze bijeenkomst samen in een lied. Twee zinnen uit haar lied die het mooi samenvatten: "Samenwerken is elkaars waarden delen en elkaar versterken" en "Stel die ander de vraag: wie ben je en wat wil je graag?"

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Of wil je graag meedoen met het waardenetwerk Zorg en Veiligheid? Stuur dan een mailtje naar waardenetwerkcoordinator Lilly Buurke

Lilly Buurke